Sökning: "Uddeholm"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Uddeholm.

 1. 1. Thermal fatigue and soldering experiments of additively manufactured hot work tool steels

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Andersson; [2018]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printing; Hot work tool steel; Thermal fatigue; heat checking; Die casting; Soldering; AISI H13; Additiv tillverkning; 3D printing; Varmarbetsstål; Termisk utmattning; Värmesprickor; Pressgjutning; Soldering; AISI H13;

  Sammanfattning : Modern manufacturing processes are under a never ending evolvement. Lowered manufacturing costs, higher part quality, shorter lead times and lower environmental impact are some important drivers for this development. Aluminum die casting is an effective and attractive process when producing components for e.g. LÄS MER

 2. 2. Djupkylningens inverkan på struktur och egenskaper för stålsorterna SS716 och Flap-X

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Karl Myrsell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom stålbranschen blir allt hårdare och för att stanna i toppsegmentet krävs innovation och ständiga förbättringar. Då höglegerade stål såsom rostfria stål kyls till rumstemperatur passeras inte temperaturen för fullständig martensitbildning. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Placement and Sintering Time of the Steel Ladle Filler-sand

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Rana Tajik; Carl Holke; Johanna Nugin; [2018]
  Nyckelord :Filler-sand; Sintering time; Filler-sand placement; Filler-sand coverage; Strirring; Ladle free open; Skivtärningssand; sintringstid; sandplacering; spontan-öppning;

  Sammanfattning : The filler-sand is a barrier between the slide gate system and the liquid metal in the steel ladle. During the casting process, the sintered sand should brake due to the ferrostatic pressure from the molten metal to initiate the teaming. This procedure is called a spontaneous opening in the casting context. LÄS MER

 4. 4. Alternative welding methods for nitrogen alloyed steel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Anders Bertilsson; [2017]
  Nyckelord :Nitrogen alloyed tool steel; Uddeholm Vanax SuperClean; solid-state welding; direct-drive friction welding; friction stir welding; microstructure; Vickers microhardness testing; retained austenite measurement by X-ray diffraction; Kvävelegerat verktygsstål; Uddeholm Vanax SuperClean; trycksvetsning; friktionssvetsning; friktionsomrörningssvetsning; mikrostruktur; Vickers mikrohårdhetsmätning; restaustenitmätning med röntgendiffraktion;

  Sammanfattning : This project explores the feasibility of the solid-state welding method direct-drive friction welding to be used as a joining method for the nitrogen alloyed steel Uddeholm Vanax SuperClean, produced via processes based on powder metallurgy. Vanax SuperClean cannot be welded using fusion welding methods where the base material melts, due to nitrogen escaping the material, resulting in inferior quality welds. LÄS MER

 5. 5. ”Folk skriver inte som folk utan på sitt egna snöflinge unika sätt” : En kvantitativ studie om hur medarbetare inom ett industriföretag upplever internkommunikation via intranätet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Emma Olausson; Jenny Fridberg; [2017]
  Nyckelord :Intranät; internkommunikation; medarbetare; mediumteori; push-pull; intranät 2.0;

  Sammanfattning : Intranät skapar frihet inom en organisation då tid och rum inte påverkar distributionen av information. Men intranätet ställer krav på medarbetaren som själv måste förse sig med information som är relevant för sitt arbete. LÄS MER