Sökning: "Underbemanning"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet Underbemanning.

 1. 1. Att vårda med omsorg: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom psykiatrisk heldygnsvård : En Integrativ litteraturundersökning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Karlsson; Zaccarina Dittlau Feldskou; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Det framkommer svårigheter inom den psykiatriska heldygnsvården med patientens komplexa psykiatriska behov, etablerandet av vårdrelationen, underbemanning, ökad administrativt arbete och den vårdande miljön. Frågan ställs om heldygnsvården enbart är en förvaringsplats. LÄS MER

 2. 2. Underbemanning av sjuksköterskor och dess påverkan på omvårdnaden på vårdavdelningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Alexander Eriksson; Julia Kjell Kungsberger; [2024]
  Nyckelord :Omvårdnad; sjuksköterska; underbemanning; vårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under omvårdnad ingår hälsofrämjande arbete att förebygga sjukdomar och främja hälsa men även ta hand om dem som drabbats av sjukdom. En legitimerad sjuksköterskas huvudfokus ligger i evidensbaserad omvårdnad, samt kunskaper om medicin som är av relevans för patientens omvårdnad och behandling. LÄS MER

 3. 3. FRÅN STUDENT TILL NYUTEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Andersson; Johannes Wallin; [2023-03-15]
  Nyckelord :Nyutexaminerad sjuksköterska; Övergång; Erfarenhet; Sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övergången från student till sjuksköterska är en omtumlande och chockartad övergång. Nyutexaminerade sjuksköterskor möter flera utmaningar idag på grund av en ökning av kroniska sjukdomar som ökar belastningen på hälso-och sjukvården samtidigt som det råder en brist på sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress under första arbetsåret : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Mizgin Dogan; Ruki Rawufu; [2023]
  Nyckelord :Workload; occupational stress; newly graduated nurses; experience; Arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; nyutexaminerande sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund De flesta nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever en stor utmaning vid övergången från student till sjuksköterska eftersom arbetsuppgifterna och ansvaret som kommer med jobbet kan upplevas som en chock för den nya sjuksköterskan. Sjuksköterskan ansvarar över att upprätthålla en god och säker omvårdnad där delegering och prioritering av arbetsuppgifter ingår. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av trycksårsförebyggande arbete : En allmänlitteratur översikt över sjuksköterskors erfarenheter av trycksårsförebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Lööw; Evelina Nordh; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Förebyggande arbete; Litteraturöversikt; Trycksår; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår förekommer inom vård och omsorg och betraktas som en vårdskada. Patienter upplever fysisk och psykisk smärta i samband med trycksår. Patienter uppger sig mer delaktiga i sin egen vård om relationen till sjuksköterskan fungerar. LÄS MER