Sökning: "Underbemanning"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Underbemanning.

 1. 1. Sjuksköterskor som överväger att lämna yrket – En litteraturöversikt av inverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Gustafsson; Agnes Åkerlund; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Utmaningar; Underbemanning; Patientsäkerhet; Arbetsmiljö; Uppsägning; Ansträngning-belöning; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på personal inom sjukvården och kanske framförallt just sjuksköterskor är något som belyses i media näst inpå dagligen. Detta är varken ett nytt problem eller något som är exklusivt för Sverige utan är något som hälso- och sjukvården världen över har dragits med i flera år. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar arbetsrelaterad stress vårdkvaliteten? : Utgående från sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Wengelin; Dorina Papazoglou; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Stress är en reaktion i kroppen när vi som människor utsätts för exempelvis utmaning, hot eller när det ställs höga krav som skall uppfyllas. Detta är något som kan ske även på en arbetsplats, så kallad arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 3. 3. ”Jag deltog i ett krig och jag stred” : En litteraturöversikt om arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Sofia Lönn; Roosa-Maria Savonen; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Emergency care; Experiences; Nurses; Work-related stress; Akutsjukvård; Arbetsrelaterad stress; Covid-19; Erfarenheter; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 viruset som upptäcktes först i Kina år 2019 orsakade stor smittspridning och många sjukdomsfall i världens befolkning. Inom akutsjukvården skedde en stor ökning i antalet patienter samtidigt som sjukvårdsbemanningen var låg. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhet under covid-19 pandemin relaterad till missad omvårdnad : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Therese Asperheim; Zorica Grufberg; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Literature review; Missed nursing care; Nursing; Patient safety; Covid-19; Litteraturstudie; Missed nursing care; Omvårdnad; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Under covid-19 pandemin har förutsättningarna för omvårdnad påverkats. Patientsäkerheten är en viktig del av sjuksköterskans arbete där fokus ligger på personcentrerad vård. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrelaterad stress på akutmottagning - konsekvenser för sjuksköterskans hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Rova; Rebecka Börjesson; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sjuksköterska; arbetsrelaterad stress; akutmottagning; hälsa; holism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress på akutmottagningarna är ett vanligt förekommande fenomen, då det är en arbetsplats med högt tempo och högt patientflöde i kombination med underbemanning och höga krav. Tidigare studier har undersökt prevalensen av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar, men desto mindre forskning har gjorts kring konsekvenserna av detta för sjuksköterskans hälsa. LÄS MER