Sökning: "Västsvenska paketet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Västsvenska paketet.

 1. 1. Mäktig media och passiva politiker. Om Västsvenska paketet och medias roll i demokratin

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Näslund; Lovisa Hedin; [2015]
  Nyckelord :media; demokrati; politisk kommunikation; gestaltning; upplyst förståelse; politikermisstro; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka medias roll i demokratin som en aktör med makt och som en arena för kommunikation mellan politiker och medborgare. Vi gör detta genom att titta på fallet med infrastruktursatsningen Västsvenska paketet i Göteborg, om vilket medborgare och sittande politiker har delade meningar. LÄS MER

 2. 2. Visionen av det framtida stadslivet : En semiotisk analys av informationsfilmer om det Västsvenska paketet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Lotta Carlsson; Isabella Ramare; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The future is often created by visions since we tend to strive towards them to reach the future wedesire, a vision can thus affect both lives and destinies (Rubin, 2013:40). Therefore it's relevant to attempt to understand how visions of the future are visualized and communicated. LÄS MER

 3. 3. Trängselskatt - Medfinansiering av Västsvenska paketet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Mathias Karlsson; Paula Zethson; [2014-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Göteborg är en stad som växer. Det behövs åtgärder för att göra stadens transportsystem mer effektivt när invånarantalet ökar, en bakgrund till att infrastrukturprojektet Västsvenska paketet har utvecklats. Vid årsskiftet 2013 introducerades ett system för trängselskatt, som en del av Västsvenska paketet, i Göteborgs stad. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet genom begränsning - en studie om varför bilen väljs framför andra färdmedel vid resor till Göteborg City

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Berglin; Camila Inzunza; [2013-07-12]
  Nyckelord :bil; parkering; parkeringspolicy; Västsvenska paketet; Göteborg city; trängselskatt; värde; medskapande av värde; utbytesvärde;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Trängselskatt och kvinnors möjlighet att medverka på arbetsmarknaden En studie om hur lågavlönade kvinnor i Göteborg uppfattar trängselskattens påverkan på arbetsresan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Nora Blom; Jessika Eriksson; [2012-06-08]
  Nyckelord :Trängselskatt; Regionförstoring; Kvinnor; Arbetsmarknadsdeltagande; Social exkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen studerar hur lågavlönade kvinnors arbetsmarknadsdeltagande kan komma att påverkas när en trängselskatt införs i Göteborg. Den första januari 2013 planeras en trängselskatt att införas i Göteborg vilket är en del av ett större projekt, det Västsvenska paketet. LÄS MER