Sökning: "Victor Rasmussen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victor Rasmussen.

  1. 1. Det negativa spelet : Rädsla i relation till varför vi spel

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Victor Rasmussen; [2013]
    Nyckelord : Rädsla; motivering; tvspel; dataspel;

    Sammanfattning : I den här undersökningen ska jag undersöka närmare motiveringen till varför man spelar spel i relation till negativa upplevelser i spel. Undersökningen ska ge ökad förståelse för hur man som spelutvecklare motiverar människor till att spela dataspel och tvspel. LÄS MER