Sökning: "söderin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet söderin.

 1. 1. Kristen feminism och en mäktig Gud : En jämförande textanalys om Guds makt ur ett feministteologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Sofie Söderin; [2019]
  Nyckelord :Guds makt; feministteologi; allmakt; språk; Sarah Coakley; Catherine Keller; Mary Daly;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how it might be possible to talk about God as powerful within a Christian feminist framework. This has been declared impossible by Mary Daly who, in her book Beyond God the Father (1973), strongly criticises the Christian tradition for being too deeply intertwined with patriarchy to be of any use for women seeking liberation from male oppression. LÄS MER

 2. 2. Feature development for esports broadcasts with a focus on the intermission between matches

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jonathan Söderin; [2017]
  Nyckelord :Esports; Streaming; Intermissions; Breaks; Feature development; Viewing motivation;

  Sammanfattning : In a world where esports is growing quicker than ever and is looking towards traditional sports for guidance, taking a look at the format of both esports broadcasts and online streaming in general can give beneficial insights. This paper aims to evaluate if the format of esports broadcasts should no longer let itself be influenced by traditional sports and instead follow the habits and motivations behind esport’s online viewership itself. LÄS MER

 3. 3. Bräcke – En ort i medieskugga : En beskrivande studie om upplevelsen av mediebevakningen i en ort som saknar lokalredaktion

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Henrik Sandberg; Kaj Söderin; [2017]
  Nyckelord :Lokaljournalistik; Bräcke; medieskugga; sociala medier; samtalsintervjuer;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte:
I den här studien har vi undersökt hur medborgare och medieaktörer ser på den lokala mediebevakningen av Bräcke kommun i Jämtlands län, samt hur medborgarna i orten tar del av nyheter.
Metod och material:
Studien baseras på elva samtalsintervjuer med ett urval av medborgare i Bräcke kommun samt representanter från de fyra största mediehusen verksamma i kommunen. LÄS MER

 4. 4. Asyl: rättighet eller hot : En diskursanalys av EU:s bild av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sofia Söderin; [2016]
  Nyckelord :EU; Europeiska asylsystemet; asylsökande; diskursanalys; säkerhet; mänsklig säkerhet;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the asylum discourse in the EU during 2015. The study is based on the following questions: How is asylum seekers presented in the asylum discourse in the EU? and How is asylum seekers connected to security? In order to answer these questions the study will use a discourse analysis on messages and reports presented by the European Commission during 2015. LÄS MER

 5. 5. Medieteknikers attityd gentemot riktad reklam online

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Jonathan Söderin; Lisa Torekull; [2015]
  Nyckelord :Riktad reklam; Reklam online;

  Sammanfattning : Idag är det vanligt att reklamen du tar del av online är riktad. Genom att använda din personliga information och sökhistorik online kan företag rikta reklam efter din målgrupp. Medvetenheten om att detta sker varierar mycket och beror oftast på utbildning och intresse för området. LÄS MER