Sökning: "Viktor Löfgren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Viktor Löfgren.

 1. 1. Comprehending the concept of AML risk management: From ostrich policy to number one priority

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Löfgren; Anton Melkersson; [2020-07-01]
  Nyckelord :AML; Governance; Competing logics; Risk management; AML regulation; Nordic bank scandal;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Utveckling av poleringsmodul

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Niklas Löfgren; Hansson Viktor; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Processchemaläggare för mångkärniga processorer – Fördelning av minnesbelastning i NUMA-system

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Daniel Edholm; Anders Löfgren; Viktor Nilsson; [2014-10-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For systems with multicore processors contention for shared resources is a problem that occurs when several memory-intensive processes are executed in parallel within the same memory domain. This contention has a direct influence on the performance of the system and is a complex problem that has been recognized for a long time. LÄS MER

 4. 4. RelEasy

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Löfgren; Viktor Rosén; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Personligt betalningsansvar vid kritisk kapitalbrist

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Löfgren; [2014]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; kapitalbrist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är en grundidé i aktiebolagslagen att bolagsformen i stor utsträckning skall utgöra en riskbegränsad form av företagande. Det finns dock situationer där denna idé frångås och fysiska personer blir ansvariga för bolagets skulder. Uppsatsen skall utreda sådana situationer i anslutning till ABL:s regler om kritisk kapitalbrist. LÄS MER