Sökning: "Anders Löfgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anders Löfgren.

 1. 1. Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anders Löfgren; [2020]
  Nyckelord :importord; lånord; engelskan i svenskan; direktlån; hybridlån; främmande ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. LÄS MER

 2. 2. Fruktträdsskötsel under 400-år En jämförande studie av Stadsmajoren Anders Rosensten och D. Clas Bliechert Trozelius uppfattningar och råd i ämnet fruktträdsskötsel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Joachim Löfgren; [2015-11-16]
  Nyckelord :the craft of scientific methodology; cultural heritage; fruit tree care; pruning; propagation;

  Sammanfattning : Examensarbete för avläggande av filosofie masterexamen iKulturvård,30 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2014:39.... LÄS MER

 3. 3. Processchemaläggare för mångkärniga processorer – Fördelning av minnesbelastning i NUMA-system

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Daniel Edholm; Anders Löfgren; Viktor Nilsson; [2014-10-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For systems with multicore processors contention for shared resources is a problem that occurs when several memory-intensive processes are executed in parallel within the same memory domain. This contention has a direct influence on the performance of the system and is a complex problem that has been recognized for a long time. LÄS MER

 4. 4. Näthotsapparaten - en fallstudie av hur Aftonbladet hanterar näthot mot journalister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jenny Meyer; Anders Widlund; [2013-09-20]
  Nyckelord :Aftonbladet; tyst kunskap; organisationskommunikation; hot mot journalister; näthot; redaktionell policy;

  Sammanfattning : Titel: Näthotsapparaten - en fallstudie av hur Aftonbladet hanterar näthot mot journalisterFörfattare: Jenny Meyer och Anders WidlundUppdragsgivare: Docent Monica Löfgren Nilsson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen förjournalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2013Handledare: Marie GrusellAntal ord: 13 522Syfte: Att undersöka hur en tidningsredaktion agerar internt när näthot riktas mot derasjournalister. LÄS MER

 5. 5. A Study of the Sales Process of ERP Systems: Wasteful Management or Managing the Wasteful?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Åke Kullenberg; Anders Mannesson; Erik Löfgren; Gabriel Månsson; [2005]
  Nyckelord :Enterprise Resource Planning ERP ; Agency Theory; Opportunism; Relationship Marketing; Principal-Agent Theory; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : A description and analysis of the sales process of ERP systems is presented; also the consequences for the parties involved are discussed. The chosen methodological basis is an inductive research design consisting of a case study based on interviews. The analysis of the empirical data is done with a proposed analytical framework. LÄS MER