Sökning: "hybridlån"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hybridlån.

 1. 1. Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anders Löfgren; [2020]
  Nyckelord :importord; lånord; engelskan i svenskan; direktlån; hybridlån; främmande ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. LÄS MER

 2. 2. EU:s förändringar i moder/dotterbolagsdirektivet angående hybridlån : Hur kommer dessa förändringar att påverka inkomstskattelagen och skatteflyktslagen?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Anastasios Tekeoglou; Henrik Svensson; [2015]
  Nyckelord :Double non-taxation; EU; hybrid instruments; hybrid loans; Income Tax Act; Tax Evasion Act; Parent-Subsidiary Directive; Tax; General anti-abuse rule; Dubbel icke-beskattning; EU; hybridinstrument; hybridlån; inkomstskattelagen; lag mot skatteflykt; moder dotterbolagsdirektivet; skatt; skatteflyktsklausul;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda hur EU:s förändringar i moder/dotterbolagsdirektivet kommer att påverka svensk lagstiftning i form av IL och SFL. Förändringarna i direktivet har gjorts för att förhindra bolagens användande av s.k. hybridlån för att uppnå dubbel icke-beskattning i medlemsstater. LÄS MER