Sökning: "främmande ord"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden främmande ord.

 1. 1. Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anders Löfgren; [2020]
  Nyckelord :importord; lånord; engelskan i svenskan; direktlån; hybridlån; främmande ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. LÄS MER

 2. 2. Det främmande ordet : Att arbeta med ordinlärning i det engelska språket i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Evelina Tivehag; [2020]
  Nyckelord :Vocabulary; vocabulary learning; vocabulary knowledge; contexts; receptive learning; productive learning; primary school; L2 learning.; Ordinlärning; ordkunskap; glosord; kontext; receptiv inlärning; produktiv inlärning; grundskolan; L2-inlärning.;

  Sammanfattning : Detta arbete hade syftet att undersöka hur det arbetas med ordinlärning i engelskundervisningen i den svenska grundskolan. Studien är baserad på intervjuer med syfte att undersöka lärares syn på ordinlärning och vilka metoder de finner mest gynnande för den långsiktiga inlärningen. LÄS MER

 3. 3. Språklära och spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johanna Benitez; Sandra Holm; [2020]
  Nyckelord :Språklära; Visual Novel; glosförhör;

  Sammanfattning : Spel som undervisningsmetod har under de närmsta åren varit ett väldiskuterat ämne. Den här studien ämnade att forska vidare i ämnet genom att göra en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 4. 4. TAKK, för spanskan! Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation i spanskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Yolanda Estruch-Sánchez; [2020]
  Nyckelord :The Additivity Hypothesis; Dual Coding Theory; multimodalt minne; gester; spanska; språkundervisning; TAKK; tecken;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka potentialen av TAKK (Tecken Som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) i undervisningen av främmande språk i den svenska skolan. Genom en kvasiexperimentell utvärdering tillämpades TAKK under en lektion i spanska där 18 elever skulle lära sig 24 nya ord om mat. LÄS MER

 5. 5. Säger en bild mer än tusen ord? Bildstöd som verktyg i kommunikationen med barn på sjukhus. En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Sturesson; Elin Johanna Bagge; [2020]
  Nyckelord :Bildstöd; Sjuksköterskor; Upplevelser; Barn; Kommunikation; Omvårdnad; Joyce Travelbee; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som vårdas på sjukhus upplever ofta den främmande sjukhusmiljön som otrygg, vilket kan medföra att barnet känner rädsla och upplever en förlorad kontroll. Barnet kan också ha svårt att förstå det språk som används inom sjukvården vilket kan resultera i att barnet inte känner sig inkluderad. LÄS MER