Sökning: "lånord"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet lånord.

 1. 1. Det låter pretty najs : En undersökning av mellanstadieelevers attityder till engelska lånord

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanne Heinonen; [2018]
  Nyckelord :English loan words; Swedish language; attitudes; youth language; Engelska lånord; svenska språket; attityder; ungdomsspråk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker unga människors attityder till att använda enstaka ord ochfraser på engelska i svenska meningar. Forskning visar att engelskt inflytande är högre iyngre åldrar än hos äldre. LÄS MER

 2. 2. Det finns inget fullständigt oblandat språk* En undersökning av italienska låneord i det arabiska tungomålet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arabiska

  Författare :Karl Bjur; [2018]
  Nyckelord :Hans; Wehr; Arabic; Phonological; Loan; Realization; Italian; Arabiska; Italienska; Fonologi; Morfologi; Lånord; Dialekt; Faryngalisering; kultur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This is a bachelor’s degree level study, written in Swedish, which has studied the phonological changes occurring during adoption of Italian words into the Arabic language, studying loanwords observed in the dictionary A dictionary of modern written Arabic edited by J. Milton Cowan compiled by Hans Wehr. LÄS MER

 3. 3. Helt seriöst : En undersökning av avsteg från en normenlig språkhantering inom populärmusiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cathrin Skogh; Blubb Svensson; [2018]
  Nyckelord :Grammatik; språkvetenskap; populärmusik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker vilka typer av avsteg från en normenlig språkhantering som finns i några utvalda svenska populära låtar, detta för att man inte tänker eller är uppmärksam på vad det är låttexten egentligen säger eller hur grammatiskt korrekt den är. Det är snarare så att man enbart hänger med i rytmen och därmed anser att texten tillsammans med musiken är fängslande vilket gör att låten i sin helhet är medryckande. LÄS MER

 4. 4. Svecismer i sverigefinskan : En kvantitativ undersökning om ett urval av svenska ord som används i finska språket i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Janina Hakopuro; [2018]
  Nyckelord :language; linguistics; loanwords; Sweden Finns; språk; lingvistik; lånord; sverigefinnar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how people of varying ages, generations and genders use a selection of Swedish words that occurs in the Finnish language that is spoken in Sweden. The informants examined are originated from Finland or has at least one parent from Finland and speaks Finnish. LÄS MER

 5. 5. Selected topics in the grammar and lexicon of Matal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Allahverdi Verdizade; [2018]
  Nyckelord :Matal; Chadic languages; verbal morphology; Afroasiatic languages; Cameroon; parallel text; under-documented langauges; Matal; tchadspråk; verbmorfologi; afroasiatiska språk; Kamerun; parallelltext; underdocumenterade språk;

  Sammanfattning : This thesis describes basic grammatical features and lexicon of Matal, a Chadic language spoken by around 18 000 people in northern Cameroon. A translation of the New Testament is used as a parallel text for the purposes of this study. The identified language structures are compared with other Chadic languages. LÄS MER