Sökning: "lånord"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet lånord.

 1. 1. Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anders Löfgren; [2020]
  Nyckelord :importord; lånord; engelskan i svenskan; direktlån; hybridlån; främmande ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. LÄS MER

 2. 2. ELEVERS SPRÅKVARIATION : En studie om elevers språkliga variation i klassrummets olika situationer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linus Ring; [2020]
  Nyckelord :ungdomsspråk; slangspråk; gruppsamtal; talsituationer; redovisningar; klassrum; gymnasieelevers språkliga variation;

  Sammanfattning : Idag talas ett ungdomsspråk som präglas av svordomar och lånord från alla världens hörn. Detta språk kommer ungdomar i kontakt med i skolan och på fritiden. LÄS MER

 3. 3. Gydhas testamænt och Rangborgs testamentum : Transkriptioner, översättningar och kommentarer till två medeltida diplom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Tilda Nattmyr; [2020]
  Nyckelord :testamente; medeltida brev; diplom; fornsvenska; lånord; kodväxling;

  Sammanfattning : När det gäller medeltida brev finns det många originalkällor bevarade i Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven. Den större delen av dessa är dock ännu ej utgivna, vilket innebär att de inte är lättillgängliga eller möjliga att söka i digitalt. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar engelska svordomar det svenska språket?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Ehnfors; [2020]
  Nyckelord :Svordomar; Lånord; Ordlån;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie undersöks engelska svordomars påverkan på det svenska språket. Syftet med undersökningen är att jämföra svordomar på svenska med svordomar på engelska. Detta görs genom att undersöka vilka ord som lånats in i svenskan från engelskan. LÄS MER

 5. 5. Är det cringe att flossa? : En studie om det finns tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors kännedom om och användning av 24 engelska lånord i det svenska språket.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Larsson; [2020]
  Nyckelord :Engelska lånord; lånord; direktlån; översättningslån; betydelselån; nyordslistorna; Institutet för språk och folkminnen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors kännedom om och användning av 24 utvalda engelska lånord hämtade från nyordslistorna åren 2010–2019. Kvantitativa och kvalitativa metoder har med hjälp av en enkätundersökning använts för att få informanter att svara på om de har kännedom om dessa engelska lånord och i så fall ange användningsfrekvensen samt i vilket sammanhang orden används. LÄS MER