Sökning: "importord"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet importord.

 1. 1. Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anders Löfgren; [2020]
  Nyckelord :importord; lånord; engelskan i svenskan; direktlån; hybridlån; främmande ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. LÄS MER

 2. 2. Det var jo bare litt hooking! En undersökning av skillnaderna mellan den danska och svenska textningen av icke-etablerade engelska importord i Skam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Saga Cornelius; [2017]
  Nyckelord :Skam; översättning; importord; ungdomsspråk; skandinaviska språk; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Väpnad eller väpnat jihad? Svår eller svårt sudoku? En undersökning av genustilldelningen hos ett antal icke-engelska importord i svenskan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anders Johansson; [2015-10-23]
  Nyckelord :genus tilldelning ; importord; svenska;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SV2140, 15 hp.Svenska språketVårterminen 2015Handledare: Anna Hannesdóttir... LÄS MER

 4. 4. Svengelska och engelska importord i nutidssvenskan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Fälthammar Schippers; [2015-02-13]
  Nyckelord :lånord; importord; främmandeord;

  Sammanfattning : Specialarbete 15 poängTitel: Svengelska och engelska importord i nutidssvenskanFörfattare: Anna Fälthammar SchippersTermin och år: Höstterminen 2014Kursansvarig institution: Institutionen för svenska språketHandledare: Maja LindforsExaminator: Richard Johansson.... LÄS MER

 5. 5. "Shit vad crazy" : Ungdomars syn på kodväxling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Julia Larsson; Fredrik Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Sociolingvistik; Koder; språk;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de svar som gavs av de ungdomar som deltagit i studien angående kodväxling, en form av språkblandning. En förutsättning för att den här typen av språkblandning kan ske är att talaren erhåller en tvåspråkighet där det ena språket är mer dominant än det andra. LÄS MER