Sökning: "direktlån"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet direktlån.

 1. 1. Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anders Löfgren; [2020]
  Nyckelord :importord; lånord; engelskan i svenskan; direktlån; hybridlån; främmande ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. LÄS MER

 2. 2. Är det cringe att flossa? : En studie om det finns tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors kännedom om och användning av 24 engelska lånord i det svenska språket.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Larsson; [2020]
  Nyckelord :Engelska lånord; lånord; direktlån; översättningslån; betydelselån; nyordslistorna; Institutet för språk och folkminnen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors kännedom om och användning av 24 utvalda engelska lånord hämtade från nyordslistorna åren 2010–2019. Kvantitativa och kvalitativa metoder har med hjälp av en enkätundersökning använts för att få informanter att svara på om de har kännedom om dessa engelska lånord och i så fall ange användningsfrekvensen samt i vilket sammanhang orden används. LÄS MER

 3. 3. Tre svenska myndigheters strategier för termöversättning till spanska och franska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Simon Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :Termer; terminologi; översättningsstrategier; svenska myndigheter; spanska; franska; rotmorfem;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att undersöka vilka strategier som tre svenska myndigheter använder vid översättning av femton systematiskt utvalda termer, från svenska till spanska och franska. Arbetet grundar sig därtill i Niskas och Frøilis (1992) sex strategier för termöversättning, anpassade för detta arbetes praktiska tillämpning: direkt/ungefärlig motsvarighet; översättningslån; parafrasering; direktlån; nybildning; och översättningsdubblett. LÄS MER

 4. 4. Lånord i ungdomsspråk – coolt eller för jävligt? Engelsk slang i översättningarna av Richelle Meads Vampire Academy och Frostbite

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Moa Mossberg; [2013-12-17]
  Nyckelord :översättning; slang; ungdomsspråk; Vamire Academy; Richelle Mead;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ungdomsslang och översättningen av den i ungdomslitteratur. Två böcker ur serien Vampire Academy har undersökts: Vampire Academy (2007) och Frostbite (2008) samt deras svenska översättningar Törst (2009) och Fruset blod (2009). LÄS MER

 5. 5. The Albanian Linguistic Journey from Ancient Illyricum to EU : Lexical Borrowings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ariola Kulla; [2010]
  Nyckelord :Linguistics; Lexical Borrowings; Loanword; Illyricum; Albanian; Direct loan; Lingvistik; Lexikala lån; Lånord; Illyricum; Albanska; Direktlån;

  Sammanfattning : Where does a language come from? Every language has its own history and during the course of that history, it might change, evolve or even die. Why do languages borrow from each other? Borrowing seems to be true for every language that has contact with another, even for major cultural languages such as Greek. Every case though is unique in itself. LÄS MER