Sökning: "Vin"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet Vin.

 1. 1. Vinglasets betydelse för gillande av vin samt vin och choklad i kombination

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Jenny Carlson; Malin Westlund; [2019]
  Nyckelord :wine; glas; the effect of glass shape; liking of wine and food och gillande.; wine; glas; the effect of glass shape; liking of wine and food och gillande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Designelement på etiketter som bäst förmedlar ekovin : Dricker du eko?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hugo Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :Ekovin; Ekologi; Naturvin; Design; Visuell identitet;

  Sammanfattning : Man ser idag att det finns ett ökat intresse för ett mer hållbart levnadssätt hos konsumenter, vilket kan spela en stor betydelse för just hållbarare paketering av produkter (Steenis et. al, 2017:286). LÄS MER

 3. 3. Self-sufficiency of the vineyard of Chteau de la Chaize : Design and Simulation of a grid-connected PV system in South of France

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Noriko Jia Yong Claudine Ly; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The task of this master thesis is to evaluate the potential and economic feasibility of a solar photovoltaic project at the Castle Chteau de la Chaize, situated near Lyon in France. The domain of the Chteau de la Chaize aims to be more ecologically responsible, by producing organic wine, using geothermal energy and producing its own electricity, using solar energy. LÄS MER

 4. 4. Herregud, är man 65 och pensionär, klart man borde få ta ett glas vin på en onsdag : En kvalitativ studie om orsaker och behandling för äldre personer med ett alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Sjölander; Josefine Kjerlander; [2019]
  Nyckelord :äldre; alkoholmissbruk; orsaker; behandling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att, utifrån ett behandlarperspektiv, identifiera orsakerna till att äldre individer utvecklar ett alkoholmissbruk. Studien avser vidare att undersöka om den kommunala öppenvården för individer med missbruk är anpassad för att möta äldre individer som missbrukar alkohol. LÄS MER

 5. 5. "En av gästerna, en kvinna [...] tog med vin, choklad och ost till bjudningen" : En kritisk diskursanalys av våldtäktsmyters användning i svenska nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Hellqvist; Mirkovic Viktoria; [2019]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; rape myths; media logic; news articles; Dagens Nyheter; Expressen; Kritisk diskursanalys; våldtäktsmyter; medielogik; nyhetsartiklar; Dagens Nyheter; Expressen;

  Sammanfattning : Denna studie inriktar sig på att undersöka hur våldtäktsmyter används i svenska nyhetsartiklar. Mer specifikt undersöks sex stycken nyhetsartiklar varav tre kommer från morgontidningen Dagens Nyheter, respektive tre från kvällstidningen Expressen. LÄS MER