Sökning: "aktivitetsbaserade arbetsplatser"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden aktivitetsbaserade arbetsplatser.

 1. 1. Stolthet och målgång - En kvalitativ studie av förändring mot och upplevelsen av att arbeta aktivitetsbaserat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Kristin Ödlund; [2019-09-02]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserade arbetsplatser ABW ; ; Medarbetarengagemang; Trivsel; Förändringsteori;

  Sammanfattning : A prevalent trend amongst organisations today is the adoption of Activity Based Workplaces(ABW). The ABW is a unique office design concept where employees do not have their ownworkstation but instead choose their seating depending on the tasks that they are performing. LÄS MER

 2. 2. MELLAN BESLUT OCH IMPLEMENTERING - En fallstudie om hur chefer på mellannivå arbetar med att förankra och förbereda anställda inför övergången till en aktivitetsbaserad arbetsplats

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreas Horseng Amdell; Cecilia Wahlgren; [2019-02-07]
  Nyckelord :aktivitetsbaserade arbetsplatser; chefer på mellannivå; chefskap; Försäkringskassan; offentlig sektor; organisationsrecept; organisatorisk förändring;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att kartlägga och beskriva vad cheferna på mellannivå vid Försäkringskassan i Göteborg har gjort för att förankra och förbereda övergången till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen hos de anställda samt varför Försäkringskassan inför aktivitetsbaserade arbetsplatser enligt cheferna på mellannivå och om beslutet har föregåtts av en motivering.Teori:De två teorier som har använts i studien är Kjell Arne Røviks teori om organisationsrecept och John Kotters teori om distinktionen mellan ledarskap och chefskap. LÄS MER

 3. 3. Att leda i det moderna kontorslandskapet : En kvalitativ studie om hur chefer och medarbetare upplever ledarskapet i ett aktivitetsbaserat kontor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nancy Goriya; Gåvan Soreni; [2019]
  Nyckelord :Activity-based workplace; Leadership; Communication; Organizational change; Situational leadership; Aktivitetsbaserat kontor; Ledarskap; Kommunikation; Organisationsförändring; Situationsanpassat ledarskap.;

  Sammanfattning : Olika utformningar av kontorslandskap har framskridit sedan under 1900-talet. Till följd av de tidigare traditionella kontorsutformningarna och den tekniska utvecklingen har det aktivitetsbaserade kontoret konstruerats. LÄS MER

 4. 4. ATT ETABLERA GEMENSKAP I EN FÖRÄNDRAD ARBETSMILJÖ : En kvalitativ studie om aktivitetsbaserat arbetssätt ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Moa Björnbäck; Ellen Nylander; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserade kontor; Arbetstillfredsställelse; Produktivitet; Samhörighet;

  Sammanfattning : I takt med att teknologin utvecklas och arbetsmarknaden förändrats har nya, moderna kontorsutformningar utvecklats. En av dessa kontorsutformningar är det aktivitetsbaserade arbetssättet, som har kommit att bli en stigande kontorstrend på den svenska arbetsmarknaden(Allvin et al. 2006). LÄS MER

 5. 5. Vägen till hållbara kontorsmiljöer : En studie om betydelsen av medarbetares delaktighet vid implementering av aktivitetsbaserade kontor

  Magister-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Stella Ziemelis; Anna Bladini; [2018]
  Nyckelord :Activity-based office; work environment; ergonomics; evaluation; best practice.; Aktivitetsbaserade kontor; arbetsmiljö; ergonomi; utvärdering; framgångsfaktorer.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund. Den globala konkurrensen ställer ständigt krav på ökad produktivitet och ökad effektivitet. En effekt av detta är att det uppstår nya sätt att organisera arbetet. Nya arbetsformer kan innebära såväl möjligheter som utmaningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. LÄS MER