Sökning: "Aktivitetsbaserade kontor"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Aktivitetsbaserade kontor.

 1. 1. AKTIVITETSBASERADE KONTORSMILJÖERS INVERKAN PÅ KOMMUNIKATIVA ASPEKTER - En litteraturstudie med ett systematiskt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marcus Olsson; [2020-08-26]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; interaktioner; kommunikation; kontorsdesign; produktivitet; samarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera betydelsen av enhetschefers tidsanvändning ochupplevda tidskonflikter inom äldreomsorgen och dess påverkan på möjlighetertill att bedriva ett säkert och tillfredsställande arbetsmiljöarbete.Teori: Jobb-Krav- resursmodellen har tillämpats för att analysera balansen mellankrav och resurser i enhetschefers arbete. LÄS MER

 2. 2. Det aktivitetsbaserade kontoret som scen -En kvalitativ fallstudie om det aktivitetsbaserade kontorets inverkan på sociala interaktioner på en myndighet i mellansverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Bilal Hanafi; Sabiha Hasanbegovic; [2020]
  Nyckelord :Activity-based office landscape; Activity Based Working; ABW; coherence; efficiency;

  Sammanfattning : As work life is evolving due to globalization and digitalization so are office spaces, new circumstances acquire new more flexible ways of working. There has been an increase in offices changing from the traditional cellular office to open and activity-based landscapes. LÄS MER

 3. 3. Implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor : Chefers upplevelse av ledarskapsutövande ur ett kommunikation- och motivationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gabriella Mannerson; Moa Schwartz; [2020]
  Nyckelord :ABW; Activity based working; Activity based office; Leadership; Management; Motivation; Communication; ABW; Aktivitetsbaserat arbetssätt; Aktivitetsbaserat kontor; Ledarskap; Chefskap; Motivation; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det aktivitetsbaserade kontoret blir allt mer vanligt då fler företag och organisationer går från det traditionella kontoret till ett aktivitetsbaserat. Det aktivitetsbaserade kontoret är oftast uppdelat i olika zoner, utan bestämda platser, där medarbetare väljer plats efter arbetsuppgift. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsbaserat kontorslandskap - En fallstudie om Vasakronan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amir Karim; Mustafa Amani; [2020]
  Nyckelord :activity-based workplace; ABW; experience; marketing; Vasakronan.;

  Sammanfattning : Ett aktivitetsbaserat kontorslandskap är en kontorslösning som erbjuder olika zoner, där medarbetare fritt får välja vilken zon de vill arbeta i utifrån sina arbetsmoment. Arbetsplatsen ses mer som en mötesplats där medarbetare lätt kan interagera med varandra. LÄS MER

 5. 5. ”Det hänger på att man hittar varandra” : en kvalitativ studie av anställdas upplevelse av sociala relationer i ett aktivitetsbaserat kontor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Gatu; [2020]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat arbetssätt; kontor; sociala relationer; gemenskap; digitalisering;

  Sammanfattning : I samband med ett allt mer flexibelt arbetsliv ökar de anställdas möjlighet att påverka var, när och hur arbetet utförs – samtidigt som samarbete och kommunikation ses som viktiga verktyg för att uppnå kreativitet, innovation och tillfredsställelse i arbetet. Detta har även inneburit att de sätt som organisationer utformar kontor och arbetssätt förändrats, vilket bland annat resulterat i uppkomsten av aktivitetsbaserade kontor. LÄS MER