Sökning: "Aktivitetsbaserade kontor"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Aktivitetsbaserade kontor.

 1. 1. ”Mer synlig som ledare för alla” - En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkas i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Paulina Zayer; Tania Rolandsson; [2019-09-03]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserade kontor; ABW; cellkontor; ledarskap och förändringsarbete;

  Sammanfattning : The aim of the current study was to examine how an organisation implemented a move from traditional cell offices to an Activity Based Working (ABW) office, and how leadership was affected by this change. Our intention was to examine the different types of support that leaders received from their organisation during the change. LÄS MER

 2. 2. KONTORET FÖR ALLA - En kvalitativ studie om företagskultur och nyttjande av aktivitetsbaserade kontor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Bjellheim; Karin Forsmark; [2019-08-20]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; formell företagskultur; informell företagskultur; nyttjande;

  Sammanfattning : Many employers today choose to implement Activity Based Workplaces (ABWs) with theintention to promote productivity, innovation and effectiveness. The idea of implementing anABW is to have workspaces adapted to different kinds of work activities. As the office conceptchanges, the employees’ behavior patterns are also expected to change. LÄS MER

 3. 3. Följderna av ett aktivitetsbaserat kontor : En uppsats gällande produktivitet och arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Öquist; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; Aktivitetsbaserat; AKB; produktivitet; arbetsmiljö; välmående; ledarskap; kontor;

  Sammanfattning : Kontorslösningar med olika typer av utrymmen, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt vanligare  bland  svenska  organisationer.  Utspridningen  av  denna  kontorstyp  är  mycket omstridd.  Tydligt  är  att  det  vanligen  pratas  om  ämnet  ur  ett  finansiellt  kostnadssparande perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Two faces of Nynäshamn

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hampus Thysell; [2019]
  Nyckelord :Nynäshamn; municipal building; public; public spaces; two faces; office; art gallery; café; brick; timer;

  Sammanfattning : Ett nytt kommunhus för Nynäshamn stad, belägen i Stockholms län sydspets, vilket innehåller aktivitetsbaserade kontor, ett konstgalleri, kafé och en plenisal. Byggnaden ligger mellan två olika men kompletterande stadsrum vilket byggnaden bemöter med två olika "ansikten", allt medan den fortfarande uppfattas som samma byggnad. LÄS MER

 5. 5. Användarstudie och produktdesign för att förstå och möta mänskliga behov på aktivitetsbaserade kontor.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Sundström Konradsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta masterexamensarbete var att studera aktivitetsbaserade kontor, så kallade AB-kontor, och därefter utveckla ett produktkoncept för EFG (European Furniture Group) som förbättrar AB-kontor för de anställda och därmed förbättrar företagets produktivitet. Projektet startade med att en bakgrundsstudie genomfördes för att ta del av vad tidigare studier och experter säger om AB-kontor. LÄS MER