Sökning: "aktivitetsbaserat kontor"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden aktivitetsbaserat kontor.

 1. 1. KONTORET FÖR ALLA - En kvalitativ studie om företagskultur och nyttjande av aktivitetsbaserade kontor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Bjellheim; Karin Forsmark; [2019-08-20]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; formell företagskultur; informell företagskultur; nyttjande;

  Sammanfattning : Many employers today choose to implement Activity Based Workplaces (ABWs) with theintention to promote productivity, innovation and effectiveness. The idea of implementing anABW is to have workspaces adapted to different kinds of work activities. As the office conceptchanges, the employees’ behavior patterns are also expected to change. LÄS MER

 2. 2. Följderna av ett aktivitetsbaserat kontor : En uppsats gällande produktivitet och arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Öquist; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; Aktivitetsbaserat; AKB; produktivitet; arbetsmiljö; välmående; ledarskap; kontor;

  Sammanfattning : Kontorslösningar med olika typer av utrymmen, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt vanligare  bland  svenska  organisationer.  Utspridningen  av  denna  kontorstyp  är  mycket omstridd.  Tydligt  är  att  det  vanligen  pratas  om  ämnet  ur  ett  finansiellt  kostnadssparande perspektiv. LÄS MER

 3. 3. ABW-KONTOR: FÖRSLAG TILL ETT KOMMUNIKATIONSVERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA UTFORMNINGSPROCESSEN

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Marcus Törnvall; Ellinor Stendlert; [2019]
  Nyckelord :Activity based work office; Communication tool; Design process; ABW; Aktivitetsbaserat kontor; Kommunikationsverktyg; Utformningsprocess;

  Sammanfattning : Syfte: Idag har det blivit allt mer vanligt att verksamheter använder sig av aktivitetsbaserade kontor, så kallade ABW-kontor. En anledning till detta är att kontorsformen är mer yteffektiv då den oftast är utformad för ett färre antal medarbetare än vad verksamheten har anställda. LÄS MER

 4. 4. Att leda på det aktivitetsbaserade kontoret : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av ledarskapet i en öppen arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Alster; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserade kontor; ledarskap; kommunikation; samhörighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser av att leda på ett aktivitetsbaserat kontor. I studien tillämpades en kvalitativ metod och intervjuer användes för datainsamling. Nio chefer ingick i studien och delade med sig av sina upplevelser i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor - givande eller påfrestande? : En kvalitativ studie om hur anställda upplever det aktivitetsbaserade kontoret och dess implementering.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv; Linköpings universitet/Arbete och arbetslivLinköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Hanna Örtegren; Ellinor Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; arbetstillfredsställelse; implementering; individuella behov; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte:Arbetet i ett aktivitetsbaserat kontor innebär både utmaningar och möjligheter. Syftet med studien är därför att undersöka vilka dessa är genom att studera hur ett företag som implementerat konceptet genomförde införandet, vilka effekter konceptet medfört samt huruvida arbetssättet tillgodoser den enskilde medarbetarens behov. LÄS MER