Sökning: "petroleummarknaden"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet petroleummarknaden.

 1. 1. Borta med vinden – en eventstudie av hur oljepriset påverkas av orkaner i Mexikanska Golfen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Engelbrekts; Rikard Frost; Johannes Fust; [2006]
  Nyckelord :Eventstudie; oljepris; Mexikanska Golfen; orkaner; National Hurricane Center; finans; ekonometri; DAAR; abnormala avkastningar; DJ-AIGP; marknadens riskbedömning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsens syfte är att identifiera abnormala prisrörelser på petroleummarknaden i anslutning till orkaner. Om sådana kan identifieras undersöker vi statistiskt i vilken mån de kan förklaras av National Hurricane Centers rapporter om orkanernas egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Ett svenskt företags svårigheter att bibehålla etablissemang i Polen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Sundvall; Josefine Grunewald; [2004]
  Nyckelord :Internationalisering; Polen; FDI; petroleummarknaden; plan- och marknadsekonomi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver de svårigheter fallföretaget Preem upplevde under sin etableringsperiod i Polen. Syftet är utöver svårighetsbeskrivningar att ge en ökad förståelse för problematiken i samband med etablissemang på internationella marknader i länder som befinner sig i transformella faser. LÄS MER

 3. 3. Kundkorts effekter på lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Catharina Paulsson; Kristina Dyrvold; Sara Andersson; [2003]
  Nyckelord :Kundkort; Lojalitet; Lönsamhet; Customer Relationship Management; Bensinbolag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka sambandet mellan kundkort, lojalitet och lönsamhet. Vidare ämnar vi kartlägga lojalitetsskapande åtgärder och hur dessa påverkar lönsamheten. Metod: För att uppfylla det beskrivande syftet med uppsatsen, valde vi att kvalitativt undersöka hur två företag i petroleumbranschen arbetar med lojalitetsprogram. LÄS MER