Sökning: "alternativt medieinnehåll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden alternativt medieinnehåll.

  1. 1. Misstag eller konspiration? : En kvalitativ gestaltningsanalys av Fria Tiders skildringar av mordet på före detta statsminister Olof Palme

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Aida Engvall; Viviann Le; [2018]
    Nyckelord :Alternative media; alternative media content; citizen journalism; framing theory; frame; filter bubbles; journalism; Alternativa medier; alternativt medieinnehåll; medborgarjournalistik; gestaltningsteori; inramning; filterbubblor; journalistik;

    Sammanfattning : The Swedish prime minister, Olof Palme was murdered in the middle of the street in the heart of Stockholm, by an unknown perpetrator on the 28th of February 1986. Even though it has been 32 years since the death of the former prime minister, a keen interest of the murder within the media still exists and has not decreased over the years. LÄS MER