Sökning: "adhd beroende"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden adhd beroende.

 1. 1. Mellanstadielärares beskrivningar av sitt arbete med elever som har diagnosen ADHD En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; Tilda Luthman; [2018]
  Nyckelord :ADHD; exkludering; inkludering; likvärdighet; arbetssätt;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur lärare berättar att de arbetar med elever med diagnosen ADHD. Vi avser även undersöka hur lärarna resonerar kring sina arbetssätt samt hur synen på inkludering eller exkludering av elever kan förstås. Barn med ADHD ökar i antal. LÄS MER

 2. 2. En interaktiv webbapplikation för elever med inlärningsproblematik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Caroline Algvere; Victoria Bull; Matilda Trodin; Vanja Wallner; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Almost one out of five Swedish students finish 9th grade without the option to continue their education due to not passing compulsory courses. Unfortunately, students with ADHD or autism often fall into this category. LÄS MER

 3. 3. Att bli sjuksköterska med ADHD : Studenters upplevelser av att bli sjuksköterska med ADHD

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ann-Sophie Granath; [2017]
  Nyckelord :Higher Education; Nursing; ADHD; Högskolestudier; sjuksköterskeprogrammet; ADHD;

  Sammanfattning : Ett ökande antal studenter på sjuksköterskeprogrammet har diagnos ADHD. För att tillgodose dessa studenters särskilda pedagogiska behov behövs kunskap om deras egen upplevelse av vilka moment i olika studiesituationer som påverkas av diagnosen ADHD. LÄS MER

 4. 4. "En bok för alla?"- en diskursanalytisk studie om hur barn med ADHD framställs i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Angelica Larsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; barn med ADHD; bilderbok; diskursanalys; förskollärare; identifikationsprocess; poststrukturalism; skola; visuell textanalys;

  Sammanfattning : Idag finns det många barn med ADHD som med sina särskilda egenskaper har svårt att identifiera sig med den vanligt förekommande litteraturen eftersom den sällan innefattar karaktärer med diagnoser. Bokläsningen är en central del i förskolans verksamhet och ska kunna ge barnen förutsättningar till att identifiera sig och känna samhörighet med böckernas olika karaktärer. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på ADHD : En sammanställning av tankar hos yrkesverksamma i Frankrike och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emelie Blad; Christoffer Sjögren; [2017]
  Nyckelord :ADHD; barn; utredning; prevalens; diagnos; diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är idag en diagnos som varierar kraftigt i prevalens beroende på var i världen vi befinner oss. I Frankrike har låg prevalens av syndromet i relation till övriga världen uppmärksammats. LÄS MER