Sökning: "anemi"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet anemi.

 1. 1. Järnbristanemi och behandlingsmetoder : Jämförelse av effektivitet och säkerhet av intravenösa och orala järnbehandlingar av järnbristanemi vid graviditet och postpartum hos kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Obaidah Al-Assadi; [2022]
  Nyckelord :Erytrocyt; anemi; funktionell järnbrist; järnbristanemi; oralt järn; intravenöst järn; järnkarboxymaltos;

  Sammanfattning : Syre transporteras i kroppen från lungorna till vävnader bundet till hemoglobin i erytrocyter. Specifikt i hemoglobin är det järnatomen som binder syret. För att det ska bildas erytrocyter är det nödvändigt med järn, folsyra och vitamin B12. Brist på dessa leder till anemi. LÄS MER

 2. 2. Hjärtdeformation hos foster som genomgår intrauterina blodtransfusioner

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Joanna Kubik; [2022]
  Nyckelord :Fetus; Ultrasound; Strain; Intrauterine blood transfusions; Heart; Foster; Ultraljud; Hjärtdeformation; Intrauterina blodtransfusioner; Hjärta;

  Sammanfattning : Maternell immunisering är ett sjukdomstillstånd där moderns försvarsmekanism förstör fostrets röda blodkroppar och orsakar anemi hos fostret. Den primära behandlingsmetoden är intrauterina blodtransfusioner. Undersökning av foster under graviditeten utförs i stor utsträckning med hjälp av ultraljud. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av bovin babesios i Sverige : en enkätstudie bland lantbrukare och veterinärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Lennartsson; [2021]
  Nyckelord :Babesia divergens; cattle; imidocarb; Ixodes ricinus; Sweden; questionnaire study;

  Sammanfattning : De huvudsakliga blodparasiterna som våra domesticerade djur drabbas av är protozoer, ett av dess stora släkten är Babesia spp. Parasiten överförs från olika fästingar, via saliv, till ryggradsdjur och ger upphov till sjukdomen babesios. LÄS MER

 4. 4. Anemi och järnbrist under graviditet. En beskrivande studie med kvinnor från sydvästra Sverige.

  Master-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2020-11-18]
  Nyckelord :Anemi; graviditet; järnbrist; mödrahälsovård; jämlik vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anemi och järnbrist är ett globalt hälsoproblem för gravida kvinnor. De länder som har högst andel ligger i Afrika och Asien. I studier framkommer att även i höginkomstländer har invandrade kvinnor och de med många graviditeter anemi och järnbrist i högre grad än andra. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av att leva med trycksår : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Taghi Akhlaghi; Alexander Kjell; [2020]
  Nyckelord :Experience; pain; pressure ulcer; prevention; suffering;

  Sammanfattning : Background: Pressure ulcer are one of the most common healthcare injuries and is a challenge for healthcare professionals. A pressure ulcer occurs from pressure or shear or a combination of both and it is mainly the elderly who are at risk. Pressure-relieving aids are used to prevent the pressure ulcer. LÄS MER