Sökning: "oralt järn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden oralt järn.

 1. 1. Järnbristanemi och behandlingsmetoder : Jämförelse av effektivitet och säkerhet av intravenösa och orala järnbehandlingar av järnbristanemi vid graviditet och postpartum hos kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Obaidah Al-Assadi; [2022]
  Nyckelord :Erytrocyt; anemi; funktionell järnbrist; järnbristanemi; oralt järn; intravenöst järn; järnkarboxymaltos;

  Sammanfattning : Syre transporteras i kroppen från lungorna till vävnader bundet till hemoglobin i erytrocyter. Specifikt i hemoglobin är det järnatomen som binder syret. För att det ska bildas erytrocyter är det nödvändigt med järn, folsyra och vitamin B12. Brist på dessa leder till anemi. LÄS MER

 2. 2. Påverkar järninjektioner risken för ledinflammationer hos smågrisar?

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linda Berggren; [2004]
  Nyckelord :smågrisar; ledinflammation; blod; järn;

  Sammanfattning : Hemoglobin is built up from protein and heme groups which give the blood its red colour . Hemoglobin transports oxygen and carbon dioxide between the lungs and other tissues in the body. Normally, a piglet has a hemoglobin value of 130-150 gram per liter blood, and the lower limit before anaemia appears is 80 grams per liter blood. LÄS MER