Sökning: "anestesi litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden anestesi litteraturstudie.

 1. 1. Riskfaktorer och strategier för ökad patientsäkerhet i samband med extubering av personer med obesitas efter generell anestesi– En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dorin Ibraheim; Katja Von Kesselbauer; [2019-06-20]
  Nyckelord :Obesitas; endotracheal extubation; generell anestesi;

  Sammanfattning : Background: The number of people with obesity is increasing in society and thus also the requirements for the anaesthetist nurse to be able to give this group good and safe anaesthetic care since obesity is linked with increased ventilation-associated risks with general anaesthesia. Extubation can be a risky moment and the anaesthetist nurse can perform it independently or along with the anaesthesiologist at the end of the anesthesia. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att vara vaken i regional anestesi : En systematisk litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Wanglin; Jonas Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Awake patients; experiences; litterature review; qualitative; regional anaesthesia; Kvalitativ; litteraturstudie; regional anestesi; upplevelse; vaken patient;

  Sammanfattning : Titel: Patienters upplevelser av att vara vaken i regional anestesi - En systematisk litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys  Bakgrund: Regional anestesi används idag i allt större utsträckning. Genom att blockera nervsignaler kan smärtsignaler blockeras och möjliggöra operationer på bedövad kroppsdel. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som har betydelse för en god interaktion mellan anestesisjuksköterska och patient   : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Anesthesia; Nurse-patient interaction; relations; communication; participation; person centered care; participation; Anestesi; Sjuksköterske-patient interaktion; relation; kommunikation; delaktighet; personcentrerad vård; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan skall kunna skapa en god individuell relation till sin patient i en miljö som är både högteknologisk och ofta långt utanför patientens normala omgivningar. I den perioperativa vården är mötet med patienten dessutom ofta kort och intensivt med många moment som pågår samtidigt, detta ställer därför höga krav på anestesisjuksköterskans kompetens i omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Har ketamin effekt mot terapiresistent depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mathilda Arildsson; [2019]
  Nyckelord :depression; treatment-resistant depression; TRD; ketamine; depression; terapiresistent depression; ketamin;

  Sammanfattning : Depression är ett syndrom som drabbar mer än 300 miljoner människor i världen. Tillståndet förekommer i individuella variationer men vanliga symtom är nedstämdhet, energiförlust, störningar av sömn och aptit samt känslor av skuld och skam. En svår depression kan innebära lidande och stor funktionsförlust för den drabbade. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Holmqvist; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :djuromvårdnad; postoperativ; excitation; hund; narkos; uppvak; anestesi; komplikation; journalföring;

  Sammanfattning : Postoperativ excitation är en komplikation som sällan diskuteras. Ett av stadierna en patient genomgår vid uppvak från anestesi är excitationsstadiet och i detta stadie finns risk att postoperativ excitation uppstår. LÄS MER