Sökning: "animal industry"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden animal industry.

 1. 1. Analyzing potato protein isolates for their potential in developing meat analogues

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Jade Yu Lan Schut; [2020]
  Nyckelord :potato protein isolates; meat analogues; meat alternatives; rapid visco analyzer; high moisture extrusion; textured vegetable proteins; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To keep up with the rapidly increasing global population, a significant increase in production of protein foods is required. The environmental impact of the meat industry, in combination with consumer awareness, calls for this food production to become more sustainable. LÄS MER

 2. 2. Svenskodlade baljväxter : möjligheter & utmaningar för nya livsmedelsprodukter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Heli Lindeberg-Lindvet; [2020]
  Nyckelord :svenskodlade baljväxter; näring i baljväxter; odling av baljväxter; baljväxters miljöpåverkan; antinutritionella faktorer; sojabönan; gulärt; gråärt; gröna ärtor; lupin; linser; fababöna; bruna bönor; extrahering; extrudering; förädling; konsumentattityd;

  Sammanfattning : Trots att utbudet av vegetariska produkter ökar i Sverige, är andelen produkter baserade på svenskodlade baljväxter i nuläget låg. Soja är en vanligt förekommande råvara, men är ofta importerad. De baljväxter som främst odlas i Sverige är olika former av ärter samt åkerbönor. LÄS MER

 3. 3. Vanligaste diagnoserna hos svenska travhästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Tamara Skutnabb; [2020]
  Nyckelord :karpalled; kotled; tränarstatus; ålder; skador; sjukdom; trotter; carpal; fetlock; trainer; status; age; injuries; diseases;

  Sammanfattning : Due to a successful breeding process the fastest trotters will within 50 years run at the speed of 1.09 from volt start. Harness racing is a popular sport and a big industry in Sweden with 850 different racing events and 903 million SEK in purse money annually. Consequently, owners and trainers of racehorses want to see their protegees race. LÄS MER

 4. 4. Den genetiska bakgrunden till osteochondros hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Olivia Nordberg; [2020]
  Nyckelord :osteochondros; häst; genetisk bakgrund; arvbarhet;

  Sammanfattning : Osteochondros (OC) är en multifaktoriell sjukdom där broskbildning sker istället för benbildning vid tillväxt. Brosket går i nekros och risken finns för lösa benfragment, även ofta kallat osteochondrosis dissecans (OCD). LÄS MER

 5. 5. Utfodring av rovdjur i jakt- och viltturism : etiska och etologiska implikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Martina Cöster; [2020]
  Nyckelord :djurliv; turism; utfodring; rörelsemönster;

  Sammanfattning : The feeding of wild animals has been done as a management strategy: supplementary feeding and diversionary feeding are used to make more ungulates to survive the winter in Sweden and to drive them away from agriculture and farmlands. Wildlife feeding has expanded in recent years and is now also used as a tourism attraction to see wild predators in their natural habitat. LÄS MER