Sökning: "ansamling"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet ansamling.

 1. 1. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse efter obesitasoperation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Abefelt; Sara Brandt; [2020]
  Nyckelord :Experience; Nursing; Obesity surgery; Self-care; Stigma; Egenvård; Obesitasoperation; Omvårdnad; Stigma; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem över hela världen. Övervikt och fetma (obesitas) definieras som en överdriven ansamling av fett som utgör risk för hälsan. Tidigare sågs fetma som ett problem endast i höginkomstländer, men detta har förändrats och ökar nu i låg- och medelinkomstländer, särskilt i städerna. LÄS MER

 3. 3. Internal charging modelling of the AMBER instrument on-board Jason-3 spacecraft

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jeremie Hacquart; [2020]
  Nyckelord :Internal Charging; Satellite; Plasma; SPIS; Intern laddning; satellit; plasma; SPIS;

  Sammanfattning : Internal charging is the accumulation of charged particles inside a material. Thisbuild up represents a serious hazard to satellites and instruments exposed to thespace environment. The Van Allen radiation belts constitute one of the worst spaceenvironments for satellites orbiting the earth. LÄS MER

 4. 4. Volatile fatty acid production and application as external carbon source for denitrification

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Cora Michelle Döhler; [2020]
  Nyckelord :VFAs; co-fermentation; primary sludge; food waste; denitrification; external carbon source; MBBR;

  Sammanfattning : By rethinking wastewater treatment plants (WWTPs) as resource recovery facilities, it is possible to de- velop the next generation of WWTPs. Moreover, it allows to accomplish environmental goals, such as reducing the CO2 footprint, and comply with increasing effluent standards regarding the concentration of nitrogen in a more sustainable way. LÄS MER

 5. 5. The Acute Metabolic Response of Intermittent Hypoxic Resistance Exercise : A Cross-Over RCT

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Falgin Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Intermittent Resistaypoxic resistance exercise; lactate accumulation; cross-over RCT; RCT; Random Controlled Trial; healthy; men; blood; plasma; styrketräning; hypoxi; normoxi; saturation; laktat; ansamling; ph; blod; plasma; tung styrketräning; metabolisk; respons; randomiserad; kontrollerad; experiment; friska; unga; män; skelettmuskulatur;

  Sammanfattning : Aim The aim for this present study was to investigate the acute metabolic response from intermittent resistance exercise during hypoxia, with the following research questions: (1) Are blood levels of lactate and glucose different between hypoxia and normoxia? (2) Does hypoxia induce higher lactate accumulation and pH reduction in the human skeletal muscle? (3) Is there a relationship between plasma-, blood- and muscle lactate? Method Eight healthy males (30 ± 2 years) performed 6 sets of unilateral leg extension on each leg (75% of 1RM) with randomized normoxic (20,9% inspired 𝑂2) and normobaric hypoxic (12% inspired 𝑂2) conditions. A total of 5 muscle biopsies was extracted from m. LÄS MER