Sökning: "användarvänlig design"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden användarvänlig design.

 1. 1. RingUpp: En videosamtalstjänst för seniorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :HANNA KALLDAL; DANIEL KARLKVIST; THEODOR KHADEMI; CHARLIE LAM; ROBIN REPO WECKLAUF; ANDRÉ WAHLBERG; [2021-09-14]
  Nyckelord :seniorer; videosamtal; webbutveckling; användarvänlig design; digitalt utanförskap; äldre;

  Sammanfattning : Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätteratt växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn tillseniorer. LÄS MER

 2. 2. Development of a Simulation Model for Combined PVT and Ground Source Heat Pump Systems : A TRNSYS Model Created for Commercial Use

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA OLAUSSON; EMMA WERNIUS; [2021]
  Nyckelord :Electrify everything; Solar assisted heat pump; Solar Energy; TRNSYS; Elektrifiera allt; solassisterad värmepump; Solenergi; TRNSYS;

  Sammanfattning : The Swedish government has set a target of a 100% renewable electricity system by 2040. To reach this goal, many actions have to be undertaken. Electrification of buildings is one action to be undertaken as the residential sector accounts for a large share of greenhouse gas emissions, where the most energy efficient method is to use heat pumps. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av teststation för hydrauliska fixturer : Med fokus på ergonomi och design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Niklas Stenmalm; Fredrik Hammargren; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; ergonomi; teststation; användarvänlig; design; hydraulik; fixtur;

  Sammanfattning : Låga tillverkningskostnader är en viktig konkurrensfaktor inom verkstadsindustrin. Ett sätt för att uppnå en mer automatiserad och kostnadseffektiv tillverkningsindustri är att använda hydrauliska fixturer. LÄS MER

 4. 4. Webbplats för Vemdalen Catering : Funktionalitet mot användarvänlighet i Wordpress

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emmy Adolfsén; [2021]
  Nyckelord :Wordpress; CMS; användarvänlighet; UX; Sökmotoroptimering; SEO;

  Sammanfattning : The objective of this project is a, for client, optimized website built in Wordpress using Beaver Builder and Beaver Themer plugin, together with a basic set of chosen plugins for a modern, secure and cost effective Wordpress site. The projects also includes an evaluation of and analysis about how functionality and design could be prioritized for optimal delivery and client satisfaction. LÄS MER

 5. 5. Fokus på feberkramper i vårdinformation : En studie om att informera proaktivt och trygghetsingivande till vårdnadshavare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Isabell Ellfolk; [2021]
  Nyckelord :Feberkramper; vårdinformation; proaktivitet; trygghet; informationsdesign; retorik; text och bild i samverkan; användarvänlig design.;

  Sammanfattning : Febrile seizures are a condition in children that presents dramatically, which can generate in strong feelings both for the child as well as for guardians. Today, there is no information about febrile seizures that is provided to the childs guardians for preventive purposes in Eskilstuna. LÄS MER