Sökning: "arbetsterapi lunds universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade orden arbetsterapi lunds universitet.

 1. 1. Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Naida Lindov; Josefin Lindström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 - Pandemi; Äldre; Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa; Aktivitetsförlust; Aktivitetsutanförskap; Chefer; Occupational Therapy COVID-19; Pandemic; Elderly; Social exclusion; Loneliness; Mental illness; Occupational deprivation; Occupational alienation; Managers; Occupational Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Sång, hälsa och välbefinnande - en litteraturöversikt om vad sång i grupp har för inverkan på personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Kristina Pella; Sofie Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Sång i grupp; körsång; psykisk ohälsa; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing health problem. Creative activities, such as choir singing, have proved to give people a range of social, psychological and health-promoting benefits. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner i grundskolan för barn med autismspektrumtillstånd - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Cassandra Palm Sydoff; Moa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Arbetsterapi; Skola; Autism i skola; Autism spectrum disorder; Occupational Therapy; School; Autism in school.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av otillräcklig stöttning och anpassning inom grundskolan når mindre än hälften av barnen med autismspektrumtillstånd (AST) kunskapsmålen. Internationella erfarenheter och studier av arbetsterapeutiska interventioner för att stödja dessa elever visar på positiva effekter avseende aktivitetsutförande och skolresultat. LÄS MER

 4. 4. Cognitive Orientation to daily Occupational Performace approach:s påverkan på aktivitetsutförande hos strokepatienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Bahram Ghali Hadher; Viktor Hultqvist; [2021]
  Nyckelord :Occupational performance; Cognitive disability; Metacognition; problem solving ability; self-efficacy; Autonomy; Strategies; Stroke.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till kroniska funktionsnedsättningar. Stroke kan orsaka dödsfall men också leda till motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar, som i sin tur kan påverka deras aktivitetsutförande i vardagen samt ge en känsla av försämrad delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av sömn och vilken inverkan tyngdtäcke har på sömnkvalitet och aktiviteter i vardagen - En intervjustudie riktad mot personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lovisa Gustafsson; Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; aktiviteter i vardagen; arbetsterapi; psykisk ohälsa; sömn; sömnkvalitet; tyngdtäcke; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sömnproblem är vanligt bland personer med psykisk ohälsa och kan få konsekvenser för aktivitet och delaktighet. Tyngdtäcken kan förskrivas av arbetsterapeuter i syfte att främja sömn, men evidens kring dess inverkan på sömnkvalitet och aktivitet är otillräckliga. LÄS MER