Sökning: "art-cinema narration"

Hittade 1 uppsats innehållade orden art-cinema narration.

  1. 1. Olika leka bäst : En studie i samspel mellan olika berättarmodeller och element från slow cinema

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Jonatan Ekenberg; [2015]
    Nyckelord :narration; art-cinema narration; David Bordwell; Slow cinema; Matthew Flanagan; Gravity; Alfonso Cuarón; classical narration; Hollywood; Berättarmodeller; David Bordwell; Slow cinema; Matthew Flanagan; Gravity; Alfonso Cuarón; klassiskt berättande; Hollywoodfilm; konstfilmsberättande; konstfilm; konventioner; normer; samspel; film; hybridfilm; dramaturgi;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte ligger i att undersöka huruvida filmteoretikern David Bordwells två inflytelserika berättarmodeller från 1980-talet fortfarande återfinns inom samtida filmproduktion. Jag fördjupar mig i det klassiska- respektive konstfilmsberättandet och jämför vidare de typiska elementen från de två berättarmodellerna med formatet slow cinema. LÄS MER