Sökning: "avgiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet avgiftning.

 1. 1. Det autobiografiska minnet relaterat till alkohol- drog missbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Sara Hellberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka livsmålen genom ett autobiografiskt minnesperspektiv hos personer med missbruksproblematik, som deltog i en pågående behandling och som hade genomgått en avgiftning. De var drog- alkoholfria. LÄS MER

 2. 2. Dechiffrerandet av Detox : Bland sanningar och myter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Åsa Ankarling; [2015]
  Nyckelord :detox; detoxification; cleansing; detox diets; detox; detoxifikation; detoxdieter; avgiftning; utrensning; cleansing;

  Sammanfattning : Försäljare av detoxpreparat hävdar att kroppens reningsmekanismer i vårt moderna samhälle inte längre räcker till och behöver hjälp på vägen, företrädesvis i form av påstått utrensande örtblandningar. Vissa förespråkar även tarmsköljningar och joniserande fotbad. LÄS MER

 3. 3. Vården som sista utväg : Mångbesökare inom missbruks- och beroendevården i södra Halland. Upplevelser, behovstillfredsställelse och sociala sammanhang.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lisa Hansson; [2014]
  Nyckelord :Frequent attenders; Substance abuse and addiction treatment; emotional energy; pride and shame; Mångbesökare; Missbruks- och beroendevård; emotionell energi; skam och stolthet;

  Sammanfattning : I denna uppsats beskrivs situationen för mångbesökarna inom missbruks- och beroendevården. Kvalitativt intervjumaterial belyser upplevelser och erfarenheter som rör deras beroendeproblematik. De bär alla på någon form av samsjuklighet och återkommer till psykiatriska intensiv- och akutmottagningen för avgiftning på sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Metabolism av mykotoxiner i våmmen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Holmqvist; [2010]
  Nyckelord :Metabolism; Mykotoxiner; Våm; Nedbrytningskapacitet;

  Sammanfattning : SammanfattningMykotoxiner är sekundära metaboliter som kan bildas av vissa mögelsvampar. Idisslare har generellt ett högre skydd mot mykotoxiner än vad enkelmagade djur har då våmmens mikroorganismer kan fungera som ett extra skydd mot mykotoxikos. LÄS MER

 5. 5. ”… det är ju resultatet i slutändan som räknas”- En utvärderande studie av Lärjeholms utrednings- och motivationshem

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Björn Thurén; [2008-06-10]
  Nyckelord :utvärdering; missbruk; utredning; motivation; miljöterapi;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarStudiens syfte är att utvärdera verksamheten som bedrivs vid Lärjeholms utrednings- och motivationshem för vuxna narkotikamissbrukare som är en första instans efter avgiftning mot vidare behandling. Studien syftade till att besvara två frågeställningar som handlade om hur väl verksamheten lever upp till de uppsatta målen och till att få veta hur det gått för klienterna efter avslutad behandling med avseende på en förändrad livssituation. LÄS MER