Sökning: "avslutning på arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden avslutning på arbete.

 1. 1. Pysslar ni inför Eid al-fitr? : En studie om hur lärare inkluderar religioner och traditioner i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Felicia Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Mångkulturellt; interkulturellt; religion; religionsundervisning; traditioner; identitet;

  Sammanfattning : Anledningen till att denna studie görs är min hypotes kring inkludering av religioner och traditioner i klassrummet. Min hypotes är att lärare sällan eller aldrig inkluderar andra religioner och traditioner, än de kristna och västerländska, i klassrummet utöver de obligatoriska religionstimmarna. LÄS MER

 2. 2. Processtyrning av IVL Svenska Miljöinstitutet AB:sprocesser

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Jakob Iich; Mikael Soltaniha; [2019]
  Nyckelord :Process control; Industrial Engineering and Management; Business Control; KPI; Metrics; Salesforce; Processtyrning; Industriell Ekonomi och Organisation; Verksamhetsstyrning; KPI; Mätetal; Styrformer; Salesforce;

  Sammanfattning : Processer utgör en verksamhets förmåga att producera, vare sig det gäller produkter eller tjänster. För att IVL Svenska Miljöinstitutet AB ska kunna optimera verksamheten eftersträvas att processtyrning implementeras i stället för linjestyrning. LÄS MER

 3. 3. När Sveriges säkerhet privatiserades

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mats Wigert; Nicklas Kamperhaug; [2018]
  Nyckelord :Totalförsvar; Försvarsmakten; SJ; Trafikverket; Green Cargo AB; Regeringsbeslut; Försvarsbeslut; FM Doktriner;

  Sammanfattning : Vår uppsats beskriver hur de tre aktörerna Försvarsmakten, Trafikverket och Green Cargo AB har påverkats av totalförsvarets nedläggning under 90-talet fram till idag, samt det återtagande och nyskapande som dessa tre aktörer står inför.  Empirin bygger på data som har framkommit under intervjuer med de tre aktörernas respondenter, med detta som underlag har vi sökt i propositioner, motioner, regeringsbeslut och litteratur. LÄS MER

 4. 4. Campus Slakthusområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jana Krüger; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; Lärocenter; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund Stockholms stad växer i raskt tempo och många områden som tidigare bestod till största delen av handel eller industri omvandlas till bostadsområden. I takt med att staden växer och drar mer folk till sig måste också stadens funktioner utökas och integreras i de växande stadsdelarna. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av en mobil nödduschanläggning : En produktutveckling åt Gia Premix AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Fredrik Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling; Produktframtagning; Konstruktion;

  Sammanfattning : Projektet har utförts som ett examensarbete på uppdrag av Gia Premix AB som avslutning på programmet högskoleingenjör i maskinteknik vid Karlstads universitet under våren 2018.   Examensarbetet behandlar framtagning och konstruktion av en mobil nödduschanläggning för breddning av Gia Premix sortiment. LÄS MER