Sökning: "övergivna områden"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden övergivna områden.

 1. 1. Utvärdering av strategier för provtagning av förorenad mark

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Linnea Järvstråt; [2020]
  Nyckelord :förorenad mark; modellering; provtagning; provplacering; sanering; log-linjära modeller; simulering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : By using statistical analysis of measured data more information can be acquired about a contaminated site in comparison to using the measured data alone. This study shows that the choice of model for the distribution of the contamination is vital in getting a reliable estimation of the contaminated area. LÄS MER

 2. 2. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Milda Holmberg; [2020]
  Nyckelord :brownfield; ruderatmark; miljövård; bevarande; exploatering; föroreningar; naturvärden; biodiversitet; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Ruderatmarker, övergivna impediment som tidigare utvecklats för till exempel bostäder eller industri, som senare återkoloniserats med varierande ekologisk sammansättning är värdefulla för biologisk mångfald i urbana miljöer. Trots att de här markerna ofta har högre artdiversitet än mer intensivt skötta grönområden prioriteras de bort när det finns ett exploateringsbehov. LÄS MER

 3. 3. Artrikedom i stadsnära hästhagar i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Josefine Hareland Tjernström; Veronica Edhlund; [2018]
  Nyckelord :biologisk mångfald; succession; urbanisering; artinventering; provrutor;

  Sammanfattning : Pastures are important due to their high biodiversity. A constant change has taken place in pastures in Sweden where fewer pasture lands are being grazed and more are abandoned. Many cattle farms are converted to horse farms in suburban and urban areas. LÄS MER

 4. 4. Repurposing Abandoned Sports Venues, Ferenc Puskas, The People´s Stadium

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Alessandro Comoli; [2015]
  Nyckelord :Budapest; Stadium;

  Sammanfattning : REPURPOSING ABANDONED SPORT VENUES-FERENC PUSKAS, THE PEOPLE’S STADIUM People do not often think of what happens to the new venues built specifically for the World Cup or the Olympics. In a lot of cases the stadiums and infrastructures are not utilized afterwards because the activity they were designed for is not popular and not practiced in the area where they are built at. LÄS MER

 5. 5. Utbredningen av PFOS i Sverige och världen med fokus på grundvattnet : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Emma Lönsjö; [2015]
  Nyckelord :PFOS; grundvatten; dricksvatten; brandsläckningsskum; perfluorerade ämnen; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Perfluoroktansulfonsyra, PFOS en av människan tillverkad organisk syra, vars väteatomer har blivit utbytta mot fluoratomer och är en nyligen upptäckt förorening som tros finnas i 3,6 miljoner svenskars dricksvatten. Den här kandidatuppsatsen är en litteraturstudie i vilken förekomsten av PFOS i grundvattnet studeras. LÄS MER