Sökning: "baptism"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet baptism.

 1. 1. Den gode herdens vallhund. Konfirmanders och medarbetares erfarenheter av hundens medverkan i konfirmationen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Tova Mortensen; [2018-06-20]
  Nyckelord :The Church of Sweden; the shepherd; the shepherds dog; confirmand; employee; confirmation; dog; qualitative interview; the dog’s impact on humans; relationship;

  Sammanfattning : In John 10:11, Jesus proclaims “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.” The shepherd dog’s main mission is to assist the shepherd in driving the livestock in a desired direction. LÄS MER

 2. 2. Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp : Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 1980

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anders Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Conversion; revival; conversion narrative; narrative; salvation; Baptists; Betlehem kristlig kalender; Evangelicalism; omvändelse; väckelse; omvändelseberättelser; narrativ; frälsning; baptism; evangelikalism;

  Sammanfattning : That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion. LÄS MER

 3. 3. Integration på den mångkulturella landsbygden : om nyanlända i Ngoma, Uganda

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Denis Bisaso; [2018]
  Nyckelord :kultur; identitet; språk; integration; Uganda; nyanlända;

  Sammanfattning : Uganda som världens nionde största flyktingmottagande land har många nyanlända. Många av dessa hamnar av olika anledningar på landsbygden, bl.a. för att det är där de flesta flyktingbosättningar är placerade men också för att en del nyanlända föredrar att etablera sig på landsbygden. LÄS MER

 4. 4. Dopträd – ursprung, spridning och funktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Cecilia Cardona Castro; [2017]
  Nyckelord :baptism; Baptismal Tree; baptismal gift; christening gift; Church of Sweden; baptismal reunion; pastoral care.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate how common so called Baptismal Trees are in the Church of Sweden, and analyse their origin and function, as well as inquire what role the Baptismal Tree has within the Swedish Church. Usually, a Baptismal Tree is a tree, but it can also be a painting, a fishnet, or a display case visible to the congregation in a church room. LÄS MER

 5. 5. Dopet genom föräldrars ögon : En tematisk analysstudie om dopmotiv med ritualteoretisk grund

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Pauline Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Dopet; kristendomen; föräldrar; tradition; innebörd; ritualteori; tematisk analys;

  Sammanfattning : This study has investigated the meaning of baptism within Christianity, in Sweden, in consideration of which motive parents has to baptize their children. The study includes a case study of qualitative interviews that consists of six interviews with three sets of parents of faith and three unbelieving parents'. LÄS MER