Sökning: "baptism"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet baptism.

 1. 1. Dop eller omdop? : Svenska kyrkans diskussioner kring dopet i Herrens Nya Kyrka

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Ulrika Ulvegren; [2019]
  Nyckelord :Dop; omdop; Svenska kyrkan; Herrens Nya Kyrka; Swedenborg; biskopsmöte; ansvarsnämnd;

  Sammanfattning : Baptism has long been seen as an uncomplicated and inclusive element in the Church of Sweden. The process studied in this thesis has, however, indicated a change on this point. LÄS MER

 2. 2. Sakral Konst i Renässans och Nutid - En Betraktelse av Piero della Francescas "Kristi Dop"

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Christina Jensen; [2019]
  Nyckelord :sacral art; demythologization; christianity; symbol; archetype; Rudolf Bultmann; Paul Tillich;

  Sammanfattning : Uppsala Universitet, Konstvetenskapliga institutionen, Konstvetenskap Christina Jensen, [email protected] Sakral konst i Renässans och Nutid - En betraktelse av Piero della Francescas "Kristi Dop". Sacral Art in the Renaissance and Today - A Study of Piero della Francesca´s "Baptism of Christ". LÄS MER

 3. 3. Kyrkorna kalla till Guds ebjudande om nåd. : Dopets roll i de ekumeniska samtalen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Annelie Staaf; [2019]
  Nyckelord :dop; ekumenik; teologi; kyrkovetenskap; baptism; troendedop; barndop; församling; dopförnyelse; dopbekräftelse; konfirmation;

  Sammanfattning : Equmeniakyrkan bildades 2011 genom ett samgående mellan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet har historiskt sett haft oförenliga dopsyner. Troendedopet i Baptistsamfundet kontra barndopet i Svenska kyrkan har varit en skiljelinje mellan de två samfunden. LÄS MER

 4. 4. Den gode herdens vallhund. Konfirmanders och medarbetares erfarenheter av hundens medverkan i konfirmationen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Tova Mortensen; [2018-06-20]
  Nyckelord :The Church of Sweden; the shepherd; the shepherds dog; confirmand; employee; confirmation; dog; qualitative interview; the dog’s impact on humans; relationship;

  Sammanfattning : In John 10:11, Jesus proclaims “I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.” The shepherd dog’s main mission is to assist the shepherd in driving the livestock in a desired direction. LÄS MER

 5. 5. Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp : Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika Betlehem kristlig kalender 1886 till 1980

  Magister-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Anders Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Conversion; revival; conversion narrative; narrative; salvation; Baptists; Betlehem kristlig kalender; Evangelicalism; omvändelse; väckelse; omvändelseberättelser; narrativ; frälsning; baptism; evangelikalism;

  Sammanfattning : That conversion is a central concept for Baptists and narrative an important part of their culture is made clear by Betlehem kristlig kalender, a yearbook published from 1886 to 1980.The aim of this thesis is to survey and analyse conversion narratives within the Baptist movement as reflected in Betlehem, by investigating what narrative expressions form the body of the stories, what is given precedence, emotional or cognitive expressions, their soul, and finally what theological themes are developed around the concept of conversion. LÄS MER