Sökning: "baptism"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet baptism.

 1. 1. Beviskravet ”sannolikt” och bevisvärdering i konversionsärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cornelia Isacson; [2020]
  Nyckelord :Migrationsrätt; bevisvärdering; konversionsärenden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : How is evaluation of evidence executed in asylum procedures when religion is cited as reason for asylum? The purpose of this essay is to try to determine an answer. The applicant has the burden of proof and must make identity, reason for protection and the conversion stated probable to be granted a residence permit. LÄS MER

 2. 2. Konversion enligt Lukas och Johannes : En jämförelse av konversionsnarrativens funktion i Lukas-Apostlagärningarna och Johannes

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Paulina Mark; [2020]
  Nyckelord :Gospel of John; Gospel of Luke; Act of the Apostles; conceptual metaphor theory; social identity theory; ingroup prototype; conversion; conversion narrative; Johannesevangeliet; Lukasevangeliet; Apostlagärningarna; konceptuella metaforer; konversion; omvändelse; konversionsnarrativ ; social identitet; prototyp;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what kind of ingroup conversion prototypes the authors of Luke-Acts and the Gospel of John express through conversion narratives and conceptual metaphors. By analysing the works of the authors I find a range of expressions conceptualising the act or process of conversion to faith in Jesus. LÄS MER

 3. 3. “[...]en lite mer djupare relation till andra och kanske liksom även till sig själv” : En studie av att arbeta med existentiell hälsa inom skolämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jimmy Askling; Jasmin Vogdani; [2020]
  Nyckelord :Existentiell hälsa; empowerment; postmodernism; samtalskort; intervention; gruppintervju;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien har varit att undersöka vilket behov och på vilket sätt elever upplever att existentiell hälsoundervisning i idrott och hälsa kan påverka deras upplevelser av empowerment. Frågeställningarna som uppsatsen besvarat är: 1. LÄS MER

 4. 4. Kyrkliga handlingar - en isolerad företeelse : Eller en del av ett gemensamt ärende?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Raimond Molander; [2020]
  Nyckelord :kyrkliga handlingar gudstjänst gemenskap dop begravning relation sakrament Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : In this essay I have tried to understand the relationship between the morning service and the ecclesiastical acts (dop, konfirmation, vigsel och begravning). Two scientists, professor Ninna Edgardh and bishop emeritus Sven Thidevall, has identified a gap between the morning service and ecclesistical acts. LÄS MER

 5. 5. Dop i krissituationer som trostolkning- och livstydning

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Sema Teymur; [2020]
  Nyckelord :Barndop; dop i krissituation; nöddop: dop som rit; Svenska kyrkan; Sjukhuskyrkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsen har syftat till att utifrån tre sjukhusprästers perspektiv och uppdrag undersöka trostolkning som kommer till utryck när ett dop av svår sjuka barn sker. Hur dop i krissituationer uppstod och hur den tillämpas idag med stöd av Sjukhuskyrkan och i samråd med vårdpersonalen inom Neontala intensivvårdsavdelning. LÄS MER