Sökning: "blodtransfusion reaktioner"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden blodtransfusion reaktioner.

 1. 1. Upplevelsen av att ta emot blodtransfusion och upplevelsen av att donera blod

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofie Ahlenius; Michaela Jacobsson; [2014]
  Nyckelord :Bloddonation; Blodtransfusion; Upplevelse; Motivation; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodtransfusion behövs inom vården och har en livsförbättrande effekt. Det krävs att personalen har ett korrekt handhavande om symtom på komplikationer vid transfusion uppkommer. Sjuksköterskor behöver hålla sig uppdaterade på ny forskning för att kvalitetsäkra vården. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av blodgrupp B hos huskatter i Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Susanne Sköld; [2013]
  Nyckelord :Blodgrupp; katt; Huskatt; Sverige; Förekomst; Frekvens; Alloantikroppar; Antikroppar; Neonatal isoerytrolys;

  Sammanfattning : Katternas AB-blodgruppssystem består av blodgrupperna A, B och AB. Blodgrupperna nedärvs dominant och A-allelen är helt dominant över B-allelen. AB är troligen en tredje allel som är dominant över B och recessiv till A. LÄS MER

 3. 3. Blodbank för hund och katt : djursjukskötarens roll

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ulrika Hansén; [2010]
  Nyckelord :Donator; Blodtransfusion; Anemi; Transfusionsreaktioner; Blodtappning; Blodgrupp; Plasma; pRBC; Helblod; Hund; Katt;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om blodbank för hund och katt, det innehåller information om bloddonator, blodtappning, rutiner vid hantering av blodprodukter, vad det finns för blodprodukter och deras användningsområden, samt blodtransfusion och transfusionsreaktioner. För att bli bloddonator ska vissa kriterier uppfyllas, donatorn ska vara frisk, ha bra temperament, uppnå en viss vikt, ha bra blodvärden, inte bära på smittsamma sjukdomar med mera. LÄS MER