Sökning: "blood plasma"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden blood plasma.

 1. 1. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 2. 2. Extraction of miR-223 from human blood plasma and quantification using the two-tailed RT-qPCR and absolute quantification

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Lucija Marinkovic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sepsis is a very dangerous and life-threatening disease that develops when the body’s reaction to infection causes damage to the body’s tissues and organs. It is difficult to diagnose it and it develops fast leading to a high mortality rate. LÄS MER

 3. 3. A Comparative Analysis of Per- andPolyfluoroalkyl Substances (PFAS) and ExtractableOrganofluorine (EOF) Using Solid PhaseExtraction-Weak Anion Exchange and Ion PairExtraction in SerumMarichal SalamehSpring 2021Independent project

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Marichal Salameh; [2021]
  Nyckelord :Extractable organofluorine EOF ; Per- and polyfluoroalkyl substances PFAS ; horse serum; human serum; ion pair extraction IPE ; solid phase extraction - weak anion exchange SPE-WAX ; liquid chromatography tandem mass spectrometry LC-MS MS ; combustion ion chromatography CIC ;

  Sammanfattning : Per- and polyfluorinated substances (PFAS) are compounds that consist of a carbon chainbackbone that is partially or entirely fluorinated, with an addition of a functional group. SomePFAS are known as persistent organic pollutants (POPs) and have therefore been drawing a lot ofattention as well as increased concerns. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av natrium-resultat mellan patientnära instrument (GEM Premier 5000) och central laboratoriet instrument (Advia Chemistry XPT) på Universitetssjukhus Örebro. Finns det signifikant skillnad?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jader Alfredo Bonilla Guerrero; [2021]
  Nyckelord :Advia Chemistry XPT; GEM Premier 5000; Point of care analyzer; central laboratory analyzer; Sodium; Advia Chemistry XPT; GEM Premier 5000; Point of care analyzer; central laboratory analyzer; Sodium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Natrium (Na+) är en viktig elektrolyt i kroppen, och analyseras bland annat för att kunna bedöma patientens tillstånd och för att avgöra om akut behandling är nödvändigt. Analysen av Na+ på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Örebro sker med hjälp av GEM Premier 5000, vilket är ett patientnära instrument som använder direkt metod för analys av helblod. LÄS MER

 5. 5. Ditiotreitol-behandling av erytrocyter vid förenlighetsprövning av blod till patienter med Darzalex medicinering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Merry Ghilai; [2021]
  Nyckelord :Daratumumab; dithiothreitol; CD38; panaaglutination; RBC-reagents; Daratumumab; ditiotreitol; CD38; panreaktivitet; testerytrocyter;

  Sammanfattning : Introduktion: Daratumumab är en monoklonal antikropp som används för att behandla patienter med multipelt myelom (MM), en typ av blodcancer som har sitt ursprung i B-lymfocyter. Daratumumab binder till CD38 som normalt uttrycks på erytrocyternas yta och ger upphov till panreaktivitet vid förenlighetsprövning, som kan maskera kliniskt signifikanta antikroppar. LÄS MER