Sökning: "blood plasma"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden blood plasma.

 1. 1. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 2. 2. IGF-1 hos häst : analysmetodik och träningseffekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Segervall; [2020]
  Nyckelord :equine; häst; IGF-1; träning;

  Sammanfattning : Hästsporten i Sverige är stor och vi är konkurrenskraftiga i internationella tävlingar. En viktig faktor som påverkas av både fysisk aktivitet, energi- och proteintillförsel är insulin growth factor-1 (IGF1) som är ett hormon som bland annat stimulerar ben- och muskeltillväxt. LÄS MER

 3. 3. Investigating the protein-protein Interaction between Aquaporin 4 & Calmodulin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Zahraa Majhool; [2020]
  Nyckelord :aquaporin4 protein-protein; interaction calmodulin ; biochemistry; molecular biology; biokemi; molekylärbiologi; Chemistry;

  Sammanfattning : Around 60 million people around the world are struggling with a traumatic brain or spinal cord injury. The swelling of the brain or spinal cord happen when the water content in the CNS increase due, infection, tumor growth or brain edema. LÄS MER

 4. 4. Optimization of the Two-Tailed RT qPCR method with synthetic miR-16 and miR-210 in human plasma for future diagnostics of sepsis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Michelle Von Ehr; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Every year, around 6 million people lose the fight against sepsis. Sepsis is a dysregulated response from the host to an infection, leading to life-threatening organ dysfunction. LÄS MER

 5. 5. Biologisk variation av B12 och folsyra hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Marie Häggmark; [2020]
  Nyckelord :B12; folat; biologisk; variation; variationskoefficient; individualitet; analys; kvalitetsmål; Serum; Hund; folsyra;

  Sammanfattning : De två B-vitaminerna B12 och folsyra används i dagsläget främst för att utreda mag- och tarmstörningar hos hund, då rubbningar i nivåerna av dessa vitaminer är mycket specifika för störningar i vissa delar av mag- och tarmkanalen. Det vanligaste sättet att analysera B12 och folsyra är att mäta totala nivåer med automatiserade instrument i serum/plasma och att jämföra provsvaren med ett referensintervall baserat på en grupp friska hundar, s. LÄS MER