Sökning: "bogillustration"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bogillustration.

  1. 1. Danske skrivebøger gennem 300 år

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

    Författare :Niels Erik Larsen; [2017]
    Nyckelord :bokhistoria; book history; skrivböcker; skrivandes historia i Danmark; bibliografi; bibliography; Robert Darnton; Schreibmeisterbücher; bogillustration; communication circuit; typografi; typography; skrivstil; skrivning; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Opgaven beskriver de danske skrivebøgers udvikling gennem 300 år fra 1579 til 1880. Det teoretiske og metodiske fundament for beskrivelsen er især Robert Darntons communication circuit og analytisk bibliografi. LÄS MER