Sökning: "typografi"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet typografi.

 1. 1. Begriplighet i ett standardiserat köpekontrakt för köp av fastighet: en studie om hur juridiskt språk kan göras begripligt för lekmän

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linn Allvin; [2023]
  Nyckelord :Begriplighet; köpekontrakt; läsbarhetsanalys; textdesign; informationsdesign; human-centered design; fackspråk; typografi och grafisk form. ;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i text- och informationsdesign. Utgångspunkten för studien har varit att mottagaren av en text ska kunna förstå innehållet utan att inneha, för området, specifik förkunskap eller utbildning. Denna studie har undersökt fem paragrafer i ett standardiserat köpekontrakt vid köp av fastighet. LÄS MER

 2. 2. Det grafiska gränssnittets kön : En kvalitativ studie om hur könskodad webbdesign kan uppfattas ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Stärner; [2023]
  Nyckelord :Stereotyper; könskodning; genus; webbdesign; inkluderande design;

  Sammanfattning : Internet är en viktig del av människors vardag och webbsidor används dagligen av en stor del av befolkningen. Trots detta är det en övervägande andel män som skapar dessa webbsidor. Utvecklarnas normer och förväntningar formar ofta webbplatsers design. LÄS MER

 3. 3. A study about how a film cover in the genre of Comedy can be designed based on the factors typography and color

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Vendela Kempe; Carolina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Filmomslag; Affisch; Grafisk design; Komedi; Genre; Typografi; Färg; Symboler; Mönster;

  Sammanfattning : Under 2021 tillkom det över 600 000 streamingabbonemang bara i Sverige. Det är tydligt att filmtittande är en stor del av svenskarnas vardag. LÄS MER

 4. 4. Design av användarupplevelse genom typografiska vägval

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Josefin Nilsson; Jacob Carlsson; [2023]
  Nyckelord :User Experience; typography; interface; layout; reading experience;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på hur typografi påverkar den övergripande användarupplevelsen på webben, samt hur kunskapen kan användas för att utforma vägledande rekommendationer som kan användas som stöd vid design av användarupplevelse genom typografi på webben. Studien är avgränsad till att fokusera på typografi som område med fokus på faktorerna läsbarhet, estetik, layout och struktur samt användarens känslomässiga respons. LÄS MER

 5. 5. Genus & gränssnitt : En kvalitativ studie om hur stereotypiskt könskodad design påverkar användares upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Määttä; [2022]
  Nyckelord :User Interface; Visual Design; User Experience; Stereotypes; Gendered-Coded Design; Gender.; Stereotyper; könskodning; genus; upplevelse; interaktionsdesign.;

  Sammanfattning : Genus definierar människors sociala kön och genomsyrar samhället genom de föreställningar, idéer och handlingar som förknippas med män respektive kvinnor. Uppfattningar av genus skapas och upprätthålls av genussystem som är konstruerat för att producera stereotyper. LÄS MER