Sökning: "typografi"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet typografi.

 1. 1. Förpackningsdesign ur genusperspektiv : En studie om könsneutral förpackningsdesign för deodoranter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Micaela Roos-Larson; Vicktoria Nordmark; [2021]
  Nyckelord :Packaging design; graphic design; gender; norm; gender coding; gender identity; stereotype; gender neutral; Förpackningsdesign; grafisk design; genus; norm; könsnorm; könsidentitet; stereotyp; könsneutral;

  Sammanfattning : Deodoranter är en produkt som har samma funktion för alla kön, men förpackningarna skiljer sig för att attrahera olika målgrupper. Tydligt könskodade förpackningar skulle kunna leda till att människor känner sig tvingade att välja en produkt som är anpassad för ett kön. LÄS MER

 2. 2. Typografi och läsbarhet för mobila enheter : En studie i hur typografiska element påverkar läsandet på mobila enheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ted Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal with this thesis is to explore previously used and trusted design guidelines on the new and relatively unexplored platform that is mobile devices. This type of platform is today the most common way for people to access written text, but the typography and design of this text is not always based on research. LÄS MER

 3. 3. Filmaffischer VS thumbnail-bilder : Jämförande analys av filmaffischers och Netflix thumbnail-bilders förmåga att genom grafiska element visuellt kommunicera genre och handling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Daniel Petersson; [2021]
  Nyckelord :algoritmer; filmaffisch; format; genretillhörighet; grafisk design; paratext; semiotik; thumbnail-bilder; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Streaming av film är populärare än någonsin. År 2021 nådde streamingtjänsten Netflix fler än 200 miljoner användare världen över. Det som fångar kundens uppmärksamhet för en film/serie på Netflix är thumbnail-bilden. LÄS MER

 4. 4. Färgens och typografins inverkan på tillförlitlighet till e-handelswebbsidor ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Aino-Maija Markkula; Sally Hansson; [2021]
  Nyckelord :e-commerce; credibility; typography; colour; graphic design; webpage; e-handel; tillförlitlighet; typografi; färg; grafisk design; webbsida;

  Sammanfattning : SyAet med denna studie var a< förstå hur konsumenter i Sverige med olika könsroller och åldrarupplever elektroniska (e-) handelswebbsidor som =llförlitliga baserat på den visuella designen.SyAet besvarades genom a< undersöka färg- och typografins påverkan på upplevd =llförlitlighet före-handelswebbsidor, u=från konsumentens perspek=v. LÄS MER

 5. 5. Rekrytera mångfald? : En kvalitativ studie om hur mångfald kan förstås utifrån ett industribolags rekryteringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Frida Lifbom; [2021]
  Nyckelord :Diversity; Diversity recruitment; Inequality regimes; Discrimination; Industry; Mångfald; Mångfaldsrekrytering; Ojämlikhetsregimer; Diskriminering; Industri;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur organisationers mångfaldsarbete och mångfaldsrekrytering kan förstås med utgångspunkt i ett svensk mansdominerad industribolags rekryteringsförfarande. För att uppfylla uppsatsens syfte användes en kvalitativ metod som inkluderade granskning av industribolagets dokument rörande mångfald och rekrytering samt intervjuer med HR-personal och chefer med rekryteringsansvar. LÄS MER