Sökning: "climate positive building"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden climate positive building.

 1. 1. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 2. 2. Fuktkontroll av en ventilerad platta på mark : Modellering i COMSOL Multiphysics 5.5

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Simon Liljestrand; Viktor Lundell; [2020]
  Nyckelord :COMSOL; COMSOL multiphysics; Crawlspace; Suspended foundation; Crawler space; Crawling space; Mould; Mould growth; Moisture; Moisture balance; Ventilated slab on ground; VPM; Building technology; Lundell; Liljestrand; Ljubos; Ljusbo hyreshus; Ljusbo hyreshus AB; Air gap; Moisture content; Relative moisture content; critical relative moisture content; foundation; COMSOL; COMSOL multiphysics; Krypgrund; Torpargrund; Mögel; Fuktbalans; Fuktteori; Mögeltillväxt; Ventilerad platta på mark; VPM; Byggnadsingenjör; Byggnadsteknik; Liljestrand; Lundell; Ljusbo hyreshus; Ljusbo; Ljusbo hyreshus AB; Luftspalt; Fukthalt; Relativ ånghalt; Ånghalt; Kritisk relativ ånghalt; grundläggning;

  Sammanfattning : Krypgrunder i någon form har använts som grundkonstruktion i Sverige under långtid. Förr var det torpargrunder som med tiden blev isolerade krypgrunder och plintgrunder. Gemensamt för krypgrundskonstruktioner som är ventilerade med utomhusluft är att under sommarhalvåret blir det förhöjda relativa ånghalter. LÄS MER

 3. 3. En kvantitativ utvärdering av ett lågenergihus i subarktiskt klimat : – gällande energianvändning, inomhusklimat och fuktvandring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustavsson Jonathan; [2020]
  Nyckelord :Lågenergihus; subarktiskt klimat; fuktvandring; energianvändning; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Low-energy houses are a good concept for reducing energy use during the building's use. Especially when studies have shown economic profitability in buildings that meet the requirements for the definition of low-energy houses - that the energy performance is at least 25% better than the building standard from the Swedish National Board of Housing, Building and Planning. LÄS MER

 4. 4. Energiåtervinning av trärester-träbyggnaders roll i en klimatneutral byggsektor

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Johnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringar förorsakade av växthusgasutsläpp är ett globalt problem. I Sverige står bygg- och anläggningssektorn för en betydande andel av landets klimatpåverkan. I dagens samhälle finns ett växande behov av fler bostäder, större bostadsytor samt mer infrastruktur vilket utgör en stor utmaning inför framtiden. LÄS MER

 5. 5. Bevattning i vallodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Gabriel Thor; [2020]
  Nyckelord :grovfoder; vattenbrist; torkstress; torka; bevattningsdamm; försommartorka;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie handlar om hur bevattning påverkar vallens av-kastning. Det är ett viktigt ämne att diskutera efter den extrema sommaren 2018. Med klimatförändringarna är det troligt att säsongerna blir mera vari-erande, trots det måste grovfoderförsörjningen till våra lantbruksdjur säk-ras. LÄS MER