Sökning: "comparable method"

Visar resultat 6 - 10 av 324 uppsatser innehållade orden comparable method.

 1. 6. A Gaussian Mixture Model based Level Set Method for Volume Segmentation in Medical Images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/BeräkningsmatematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Grayson Webb; [2018]
  Nyckelord :Probablistic level set methods; Gaussian mixture models; image segmentation; volume segmentation; medical images;

  Sammanfattning : This thesis proposes a probabilistic level set method to be used in segmentation of tumors with heterogeneous intensities. It models the intensities of the tumor and surrounding tissue using Gaussian mixture models. LÄS MER

 2. 7. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten : Granskningsprocessen och dess krav ur ett revisionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Robin Carsting; Johny Einarsson; [2018]
  Nyckelord :statutory sustainability report; examination; auditing; comparability; examination level; amendment; Lagstadgad hållbarhetsrapport; granskning; revision; jämförbarhet; granskningsnivå; lagändringen;

  Sammanfattning : Titel: Den lagstadgade hållbarhetsrapporten: Granskningsprocessen och dess krav ur ett revisionsperspektivBakgrund & Problem: Med införandet av krav på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL ämnade regeringen att göra företagens hållbarhetsinformation mer öppen och jämförbar. Lagen i sig kan uppfattas som allmängiltig och lämnar tolkningen till användarna vilket gör att granskningskraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporten kan uppfattas som lågt ställda. LÄS MER

 3. 8. Modifying a Protein-Protein Interaction Identifier with a Topology and Sequence-Order Independent Structural Comparison Method

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Bioinformatik

  Författare :Joakim Johansson; [2018]
  Nyckelord :PPI; Protein-protein interaction; Machine learning; Protein modelling; Structural bioinformatics; Structural alignment; Sequence-order independent;

  Sammanfattning : Using computational methods to identify protein-protein interactions (PPIs) supports experimental techniques by using less time and less resources. Identifying PPIs can be made through a template-based approach that describes how unstudied proteins interact by aligning a common structural template that exists in both interacting proteins. LÄS MER

 4. 9. Jämförelse i brotthållfastheten av litiumdisilikat och zirkonia förstärkt litiumsilikat

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Sandra Stewén; [2018]
  Nyckelord :tandteknik;

  Sammanfattning : IPS e.max® CAD (Ivoclar Vivadent) är en glaskeram med 70 % litiumdisilikat-kristallkorn i en glasfas. Glaskeramen har funnits på marknaden under en längre tid och har en dokumenterad lyckandefrekvens. En ny typ av glaskeram har kommit ut på den dentala marknaden, zirkoniaförstärkt litiumsilikat(ZLS). LÄS MER

 5. 10. Broadening the Reading Experience on Mobile Devices using Tilt-based Input : An Explorative Design Study

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Tilt-based Interactions; Smartphones; Explorative; Reading Behaviour; Design Research; HCI;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative study aimed at the possibility of integrating tilt-based input to improve the reading experience on smartphones. Previous works from the early 2000s have been skeptical towards tilt-based navigation, deeming it unruly and imprecise. LÄS MER