Sökning: "contorta"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet contorta.

 1. 1. En jämförelse på beståndsnivå kring snö och vindskador hos Pinus contorta latifolia och Pinus sylvestris i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Mari Haapalahti; [2020]
  Nyckelord :Pinus contorta; Swedish pine; Snowdamage; contortatall; tall; snöskador;

  Sammanfattning : Pinus Contorta was introduced to Sweden as a tree that would grow fast with a promising future, also a promise in increased production. What could not be anticipated was the common Swedish weather conditions, such as snow and wind, would have negative impact on Pinus contorta due to its instability connected to fast-growing trunk and wide crown. LÄS MER

 2. 2. Spridning av contorta från bestånd i södra Sverige : En fältstudie i Östergötland och Småland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elin Agestam; [2020]
  Nyckelord :Self-dispersal; invasive; lodgepole pine; Southern Sweden; Självspridning; invasiv; contorta; Götaland;

  Sammanfattning : Contorta (Pinus contorta) är ett barrträdslag som naturligt finns i västra Nordamerika och är inplanterat främst i norra Sverige. Syftet med detta arbete är att utvärdera hur långt och i vilken omfattning contorta spridit sig från äldre bestånd i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Rätt planta på rätt trakt : undersökning av Bergvik Skogs planterade hyggen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emil Enqvist; Hjalmar Ullén; [2019]
  Nyckelord :ståndortsindex; proveniens; föryngring;

  Sammanfattning : This report is based on a study of Bergvik Skog's planted cuttings in 2018. The purpose of the study was to find out if Bergvik Skog is planting the right seedlings on their planting sites. By the right plant is meant that the planted plant is of the right tree species and provenance based on what is optimal on the area. LÄS MER

 4. 4. Rätt planta på rätt trakt : undersökning av Bergvik Skogs planterade hyggen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emil Enqvist; Hjalmar Ullén; [2019]
  Nyckelord :Såndortsindex; Proveniens; Föryngring;

  Sammanfattning : This report is based on a study of Bergvik Skog's planted cuttings in 2018. The purpose of the study was to find out if Bergvik Skog is planting the right seedlings on their planting sites. By the right plant is meant that the planted plant is of the right tree species and provenance based on what is optimal on the area. LÄS MER

 5. 5. Föryngring med tallsådd- ett underskattat alternativ?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jonas Andersson; [2018]
  Nyckelord :browsing damage; Sweden; NIPF non-industrial forest owner; Tall; sådd; Sverige; betestryck; stamtäthet;

  Sammanfattning : I de svenska skogarna är tallen (Pinus sylvestris L.) det näst vanligaste trädslaget och konkurrerar bäst på torrare och blötare marker. Av den anledningen är det viktigt vid föryngring att ståndortsanpassa. Det har dock blivit allt vanligare att privata skogsägare planterar gran (Picea abies L. LÄS MER