Sökning: "contorta"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet contorta.

 1. 1. Rätt planta på rätt trakt : undersökning av Bergvik Skogs planterade hyggen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emil Enqvist; Hjalmar Ullén; [2019]
  Nyckelord :Såndortsindex; Proveniens; Föryngring;

  Sammanfattning : This report is based on a study of Bergvik Skog's planted cuttings in 2018. The purpose of the study was to find out if Bergvik Skog is planting the right seedlings on their planting sites. By the right plant is meant that the planted plant is of the right tree species and provenance based on what is optimal on the area. LÄS MER

 2. 2. Föryngring med tallsådd- ett underskattat alternativ?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jonas Andersson; [2018]
  Nyckelord :browsing damage; Sweden; NIPF non-industrial forest owner; Tall; sådd; Sverige; betestryck; stamtäthet;

  Sammanfattning : I de svenska skogarna är tallen (Pinus sylvestris L.) det näst vanligaste trädslaget och konkurrerar bäst på torrare och blötare marker. Av den anledningen är det viktigt vid föryngring att ståndortsanpassa. Det har dock blivit allt vanligare att privata skogsägare planterar gran (Picea abies L. LÄS MER

 3. 3. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Gunnar Boglind; Karin Gyllengahm; [2018]
  Nyckelord :Heureka; investeringsanalys; nettonuvärde; Pinus contorta; PlanVis; investment analysis; net present value; PlanWise;

  Sammanfattning : Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. LÄS MER

 4. 4. Reforestation in the far north : comparing effects of the native tree species Betula pubescens and the non-native Pinus contorta in Iceland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Elin Fries; [2017]
  Nyckelord :Iceland; non-native tree species; understory vegetation; P. contorta; B. pubescens;

  Sammanfattning : The use of non-native tree species in forestry is both praised and questioned. Foresters have often promoted their use, mainly because of higher growth rates, resilience to pests and diseases and improved survival under harsh conditions. LÄS MER

 5. 5. Knots properties of lodgepole sawn boards from unthinned stands planted in different initial spacings : case study from northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Mikolaj Lula; [2016]
  Nyckelord :timber quality; lodgepole pine; initial spacing; knot properties; Pinus contorta; planting density;

  Sammanfattning : The objective of this study was to assess quality of lodgepole pine (Pinus contorta Dougl. var. latifolia) sawn boards derived from stands established in four different initial densities i.e. LÄS MER