Sökning: "coping mechanisms"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden coping mechanisms.

 1. 1. Transnational Experiences of Ugandan Students in Gothenburg, Sweden; Challenges and Adaptation strategies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Catherine Suubi Kayonga; [2021-02-05]
  Nyckelord :Transnationalism; adaptation; Ugandan students; cultural differences; coping mechanisms;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to explore the transnational experiences of Ugandan students in Gothenburg; Sweden. The focus was to understand how cultural differences affect the academic and social life of these students, the ways in which they adapt to the new host country Sweden, challenges they might have encountered and how they have managed to overcome them. LÄS MER

 2. 2. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är fullständigt fri från alkoholismen och drogernas kedjor. Jesus har botat mig.” : En religionspsykologisk analys av religiös omvändelse som copingstrategi mot substansberoende.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Andreas Stenberg; [2021]
  Nyckelord :coping; signifikans; substansberoende; religiös omvändelse;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to explore how religious conversion can constitute coping strategies when counteracting substance dependence by examining Sebastian Staksets autobiography. Previous research show that there is a lack of empirical studies about substance abuse in relation to religiosity. LÄS MER

 4. 4. Approach, Adjust or Avoid? : A descriptive case study on how women human rights defenders in Colombia cope with political violence

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Colombia; Women human rights defenders; coping strategies; political violence;

  Sammanfattning : Violence targeting politically active women is increasingly researched and recognised as a barrier to gender equal political participation. Previous studies on political violence targeting women have tended to focus on women in formal politics and mostly on the prevalence of violence rather than the impact it has on actors who continue to navigate violent political contexts. LÄS MER

 5. 5. Trauma, Gendered Violence and Coping-mechanisms in Colleen Hoover’s It Ends With Us

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jonna Rundqvist; [2020]
  Nyckelord :trauma theory; gendered violence; domestic abuse; coping-mechanisms; expressive writing; Colleen Hoover;

  Sammanfattning : This essay analyses the representation of trauma and gendered violence in Colleen Hoover’s novel It Ends With Us. To do this, trauma theory and the notion of gendered violence are applied in the analysis, as well as Dorrit Cohn’s ideas of diary novels, dissonant narrator and consonant narrator. LÄS MER