Sökning: "corporate social irresponsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden corporate social irresponsibility.

 1. 1. Doing Well by Avoiding Bad : consumers' Perceptions of CSR and the Effect on Consumer-Based Brand Equity

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Bengtsson Alex; Sundquist Fanny; [2019]
  Nyckelord :Consumer-based brand equity; corporate social responsibility; corporate social irresponsibility; clothing industry; organisational actions; doing good; avoiding bad; doing bad;

  Sammanfattning : Problem Formulation: The clothing industry is characterised by fierce competition and booming growth. Since the start of the century, clothing consumption has increased tremendously. While consumers are demanding more clothes at cheaper prices, interest for sustainable sourced clothes is also on the rise, especially amongst the younger population. LÄS MER

 2. 2. Institutionella investerares syn på hållbarhetsredovisningar : Hållbarhetsredovisningens betydelse i en analys.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emma Andersson; Angelica Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; GRI; SRI; ESG; hållbara investeringar; institutionell teori; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Unethical procedures, social irresponsibility and climate change all contribute to unsustainable development. Changing our behavior to contribute to sustainable development has therefore become increasingly important. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation : En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Månsberg; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Irresponsibility CSI ; Financial Performance FP ; Intressentteorin; Neoklassisk teori;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Irresponsibility och Finansiell Prestation - En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Malin Månsberg   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018 – maj   Syfte: Många forskare har undersökt hur företags sociala ansvarstagande (CSR) påverkar den finansiella prestationen (FP). Denna studie riktar istället fokus på den negativa motsvarigheten, Corporate Social Irresponsibility (CSI), som länge varit i skuggan av de positiva effekter som CSR påstås ha på företagens lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Students' Attitude-Behaviour Gap : And the Effect of Corporate Social Irresponsibility in the Fast Fashion Industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sanna Friberg; Filip Tu; [2017]
  Nyckelord :Attitude-Behaviour Gap; Boycott; Consumerism; Corporate Social Irresponsibility; Ethical Consumption; Fast Fashion; Locus of Control; Sweatshop;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Irresponsibility (CSI): Everything you say, or not say, can be held against you

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Veronica Jonsson; Josefine Stéen; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Corporate Social Irresponsibility; Corporate Communication; Stakeholder Pressure; Stakeholder Skepticism; Walking-the-talk;

  Sammanfattning : Corporate social irresponsibility (CSI), as an opposite of corporate social responsibility (CSR), refers to corporation’s failure to act responsibly. To address the actions connected to CSR and CSI, corporations need to overcome the challenges of communicating to their stakeholders and to be transparent. LÄS MER