Sökning: "costs of poor quality"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden costs of poor quality.

 1. 1. Samordning av konsulter i projekteringsfasen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsbristkostnad; Samordning; Erfarenhetsåterföring; Projekteringsfas; Effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka möjliga situationer där kvalitetsbristkostnader uppkommer och de former av samordning som kan användas för konsulter i projekteringsfasen. Detta för att möjliggöra slutsatser kring hur ett projekts samordning av konsulter bör utformas för att minimera kvalitetsbristkostnader i projekteringsfasen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av mobbning och dess konsekvenser : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sadia Nasrati; [2019]
  Nyckelord :Bullying; Experiences; Nurse; Workplace; Arbetsplats; Mobbning; Sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Långa sjukskrivningar och psykisk och fysisk ohälsa beror oftast på dålig psykosocial arbetsmiljö, som mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. Mobbningen är ett globalt problem som orsakar betydande kostnader för individens hälsa, sjukhusorganisationen och samhälle. LÄS MER

 3. 3. Made in : en kvantitativ studie om country of origin som kvalitetsindikator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandy Tran; Elin Andersson Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :COO; Made in China; price; brand; quality; COO; Made in China; pris; varumärke; kvalitet;

  Sammanfattning : I och med att konsumtionssamhället förbrukar mer än någonsin, har det blivit nödvändigt att flytta produktion till länder med kapacitet att producera höga kvantiteter. Det här har lett till att det blir allt viktigare för företagen att redovisa var produkterna kommer ifrån (COO). LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Camilla Höijer; Sofia Lund; [2019]
  Nyckelord :experience; heart failure; literature review; patient perspective; person centered care; hjärtsvikt; litteraturöversikt; patientperspektiv; personcentrerad vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 2 % av Sveriges befolkning lider av hjärtsvikt, vilket motsvarar cirka 200 000 personer. Globalt är 26 miljoner människor drabbade av hjärtsvikt. Hjärtsvikt har en större inverkan på livskvaliteten än många andra kroniska sjukdomar. Patienterna påverkas både psykiskt, fysiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Dimensionerande vattenförbrukning och alternativa vattenkvaliteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Julia Chonewicz; [2019]
  Nyckelord :grundvatten; vattenkvalitet; vattenfördelning; vattenanvändning; Lilla Klåveröd; dimensionerande vattenförbrukning; södra Sverige; klimatförändringar; grundvattennivåer; vattenbrist; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water is a necessary resource for a sustainable society. Groundwater is one of our supplies for potable water, other than surface- and seawater. Around the world the usage and accessibility of potable water varies, and many in places there are problems with maintaining a good water situation regarding both water quality and quantity. LÄS MER