Sökning: "crisis management control"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden crisis management control.

 1. 1. The confidence for swedish authorities before and during the pandemic Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Matilda Arvidsson; Emma Martinsson Schroderus; [2020-07-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trust has a fundamental importance in a society. Confidence for community institutions such as the government, the healthcare system, the police authority, the media and the public health agency is an important part of the functioning of society. LÄS MER

 2. 2. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 3. 3. Hur kriser påverkar svenska industriföretag : En studie med avseende på globalisering, automatisering och standardisering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Dunström; Petter Falkenstrand; Daniel Gröttheim; [2020]
  Nyckelord :Crises; Globalization; Automation; Standardization; Supply Chain Risk Management; Onshoring; Offshoring; Cobots; Kanban; Kriser; Globalisering; Automatisering; Standardisering; Supply Chain Risk Management; Onshoring; Offshoring; Cobots; Kanban.;

  Sammanfattning : Med inspiration av rådande Coronakris analyserar denna rapport de kriser som påverkat svensk industri under de senaste tre decennierna med avseende på tre perspektiv: globalisering, automatisering och standardisering. En generell definition av en kris ges som grund för rapporten; det är plötsliga och snabba förändringar som bidrar till ett oförutsägbart händelseförlopp som inte sällan hamnar utom kontroll. LÄS MER

 4. 4. Bosnia and Herzegovina: A Migrant Hotspot at the Gates of Fortress Europe

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för migration, etnicitet och samhälleLinköpings universitet/REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle

  Författare :Elisabetta Deidda; [2020]
  Nyckelord :Balkan route; Bosnia and Herzegovina; European Union; externalization; securitization; IOM; migration management; migration control; border control; refugee crisis; migrants; refugees;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative study focusing on the situation that has evolved in Bosnia and Herzegovina (BiH) from the beginning of 2018, when migrants and refugees started entering the country in large numbers in the context of the so-called Balkan route. The approach adopted in the thesis is informed by critical studies emphasizing the asymmetries entailed in the emerging multilevel governance of migration. LÄS MER

 5. 5. Aligning Fortress Europe with the Rainbow? The Securitization of Migration and LGBTI Asylum Seekers in the European Union.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Celia Keller Martínez; [2019-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The increase of migration into the European Union, which peaked during the 2015humanitarian crisis of refugees, has raised concerns about security within nationalist politicaldiscourse across the EU. European right-wing populist discourse revolves around a perceivedthreat to national and European culture and identity, pushing adamantly for restrictions inmigration policy, and black-marking asylum seekers as hostile actors. LÄS MER