Sökning: "daniel johansson umeå"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden daniel johansson umeå.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelser av journalsystemet VAS : En komparativ studie vid ett sjukhus i Region Halland

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Johansson Silvereld; [2019]
  Nyckelord :digitala vårdsystem; VAS; elektronisk journal; vårdpersonal; sjukhus; medicinska sekreterare; undersköterskor; sjuksköterskor; läkare; vårdadministration;

  Sammanfattning : Digitala vårdsystem är idag ett av sjukvårdens främsta verktyg för att erbjuda en effektiv och säker vård.  Tidigare forskning har dock visat att vårdpersonalen ofta upplever både för- och nackdelar med digitala vårdsystemen. LÄS MER

 2. 2. Reliabilitet och validitet för ett hopptest : Objektiv mätning av knästabilitet med rörelsesensorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Tobias Johansson; Daniel Ottehall; [2018]
  Nyckelord :Reliabilitet och validitet; ledinstabilitet; rörelsesensorer; enbenshopp;

  Sammanfattning : Introduktion: Stabilitet i knäleden bedöms ofta genom funktionella hopptester tillsammans med teknisk utrustning. Ett problem med de funktionella tester som används är brist på standardisering. LÄS MER

 3. 3. Automatic microphone mixing for a daisy chain connected multi-microphone speakerphone setup

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Daniel Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Speakerphones are an essential part of making remote meetings with groups of people possible. An important ingredient to achieve a satisfying teleconferencing experience is good audio pickup quality of the speakerphone.Limes Audio supports a multi-microphone speakerphone reference design with daisy chain connectivity. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att använda snabbspår : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniel Johansson; Carolihn Bucht; [2016]
  Nyckelord :Ambulans; Ambulanssjuksköterska; Fast track; LEAN; Snabbspår;

  Sammanfattning : Syfte: Beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att använda snabbspår.Bakgrund: Inom ambulanssjukvården används begreppet snabbspår. Det är en arbetsmodellsom arbetats fram för att effektivisera vårdprocessen av patienterna. LÄS MER

 5. 5. Studenters föreställningar om pensionärers roll i samhället : Students' conceptions about senior citizens role in society

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Daniel Nordin; Emma Johansson; [2016]
  Nyckelord :samhälle; pensionär; ålderism; unga vuxna; föreställningar; betydelse; funktion;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats syftar att genom kvalitativ metod undersöka vilka föreställningar som universitetsstudenter som läser samhällsorienterade program har kring ålderspensionärers roll i samhället. Till grund för denna uppsats genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer som analyserats med hjälp av kvalitativ konventionell innehållsanalys och teorierna politisk ekonomi, ålderism och rollteori. LÄS MER