Sökning: "undersköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade ordet undersköterskor.

 1. 1. Att schemalägga läkare efter behov på Sahlgrenska Universitetssjukhus - En fallstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Larsson; Therese Särnholm; [2020-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Schemaläggning av läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus sker idag manuellt. Det är entidskrävande och komplex uppgift, eftersom flera krav skall tillfredsställas för att lyckas få rättantal läkare som bemannar verksamhetens olika avdelningar. LÄS MER

 2. 2. Hur ser kvinnor inom Kommunals verksamheter på möjligheten att arbeta heltid? : En kvalitativ studie om deltidsarbetande undersköterskor och vilka faktorer de tar i beaktande i sitt val av sysselsättningsgrad.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Salomonsson; Anna-Maja Eriksson; [2020]
  Nyckelord :sysselsättningsgrad; work- life balance; deltidsarbete; arbetsmiljö; jämställdhet; flexibilitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors och undersköterskors upplevda arbetssituation i samband med barnafödsel : Fokusgruppsintervjuer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elinor Segerberg; Veronica Svensson; [2020]
  Nyckelord :Midwife; auxiliary nurse; experience; work situation; Barnmorska; undersköterska; upplevelse; arbetssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnafödsel är en naturlig livshändelse som symboliserar en viktig del i livet för många kvinnor. Förlossningsupplevelsen är för många föräldrar en stor upplevelse som kvarstår under lång tid. LÄS MER

 4. 4. Strävan efter den goda kommunikationen i det interprofessionella operationsteamet - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Elias Tegnér; Elly Westerberg; [2020]
  Nyckelord :Patient safety; interprofessional surgical team; communication; perioperativ process; Patientsäkerhet; interprofessionellt operationsteam; kommunikation; perioperativ process;

  Sammanfattning : Introduktion: I den perioperativa vården arbetar flera yrkeskategorier som ska samverka tillsammans på ett patientsäkert sätt. Kommunikation är en viktig del till att kunna arbeta patientsäkert. LÄS MER

 5. 5. Undersköterskans erfarenhet av arbetet med levnadsberättelser för personer med demenssjukdom i särskilt boende – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Dahlin Olofsson Dahlin Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Associate nurses experience; Dementia; Nursing Homes; PersonCentered Care; Demens; Personcentrerad omvårdnad; Särskilt boende; Undersköterskans erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Enligt Socialstyrelsen ska all omvårdnad av personer med demenssjukdom bedrivas personcentrerat. En stor del av denna omvårdnad sker i privata och kommunala särskilda boenden. Levnadsberättelsen för personer med demenssjukdom beskrivs som ett viktigt verktyg i den personcentrerade omvårdnaden. LÄS MER