Sökning: "diastolic function"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden diastolic function.

 1. 1. Jämförelse av ejektionsfraktion vid myokardscintigrafi i vila (GSPECT) och 2D ekokardiografi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Fahrie Kochai; [2020]
  Nyckelord :Biplane Simpson; Ejectionfraction; echocardiography; Gated SPECT; myocardial perfusion; myoview;

  Sammanfattning : Ejektionsfraktion (EF) är ett mått på den globala systoliska vänsterkammarens funktion. EF är en viktig parameter för den systoliska vänsterkammare funktionen eftersom de terapeutiska samt prognostiska fattade besluten bygger på bland annat detta mått, vilket normalt är ≥ 55 % av slutdiastolisk volym. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of systolic and diastolic left ventricular function during exercise in athletes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Dejan Bilal; [2019]
  Nyckelord :Athlete’s heart; Cardiomyopathy; Left ventricular function; Screening; Stress echocardiography;

  Sammanfattning : Idrottshjärta är ett kardiovaskulärt tillstånd som uppträder under längre perioder av intensiv träning som orsakar strukturella, funktionella och elektriska förändringar hos hjärtat och är en fysiologisk anpassning som svar på ett ökat hemodynamiskt behov under fysisk ansträngning. De fysiologiska anpassningarna har dock blivit ett diagnostiskt dilemma att urskilja från de patologiska förändringarna såsom hypertrofisk kardiomyopati. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hillevi Ekstam; Hanna Älvebrink; [2019]
  Nyckelord :Emotions; Experiences; Heart failure; Self-care.; Egenvård; Hjärtsvikt; Känslor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en progressiv sjukdom och cirka 2% av den svenska befolkningen har diagnostiserats med hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär antingen att hjärtats tömningsförmåga är nedsatt, systolisk dysfunktion, eller att hjärtats kammare inte fylls på som de ska, diastolisk dysfunktion. LÄS MER

 4. 4. Hypertrofisk och dilaterad kardiomyopati hos katt och hund : likheter och skillnader mellan djurslag samt inom respektive kardiomyopati med fokus på etiologi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sophia Lindemark; [2018]
  Nyckelord :dilaterad kardiomyopati; DCM; hypertrofisk kardiomyopati; HCM; förekomst; patofysiologi; etiologi;

  Sammanfattning : Hypertrofisk och dilaterad kardiomyopati (HCM respektive DCM) är två olika hjärtsjukdomar som båda förekommer hos hund och katt. HCM ses i majoriteten av fallen hos katter, medan DCM förekommer hos hundar i större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Diastolic echocardiographic parameters in patients with atrial fibrillation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hena Iqbal; [2017]
  Nyckelord :Atrial fibrillation; diastolic dysfunction; diastolic function; E e´ ratio; filling pressure; pulsed Doppler imaging; tissue Doppler imaging;

  Sammanfattning : Vid flertalet hjärtsjukdomar kan det förekomma störningar i den diastoliska funktionen, detta tillstånd benämns diastolisk dysfunktion. Detta innebär att fyllnadstrycken i vänsterkammare ökar på grund av nedsatt eftergivlighet i kammaren. LÄS MER