Sökning: "digital kompetens i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden digital kompetens i förskolan.

 1. 1. Förskollärares berättelser om digitalisering och digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Liza Ekersund; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg i förskolan; Narrativ analys; Diskurs; Föreställningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskollärares föreställningar och diskurser om digitalisering och digital teknik samt hur dessa påverkar tillämpningen av digitala verktyg i förskolan. Studiens genomförande består av insamling av förskollärares skriftliga livsberättelser om digitalisering och digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Från papp till app: Digitala verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Almén; Karin Hellberg; [2021]
  Nyckelord :Artefakter; digital kompetens; digital literacy; digitala verktyg; förskollärare; förskola; mediering; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares beskrivningar av sin digitala kompetens och användningen av digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Medina Ceric; Anette Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats är att vi fann det intressant att lyfta fram förskollärares uppfattning och tankar om digitala verktyg och digital kompetens. Syftet med arbetet är att få ökad kunskap om vad digital kompetens betyder för förskollärare och hur de ser på digitala verktyg i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Förskolans undervisning med digitala verktyg : En kvalitativ studie om hur förskollärare planerar, genomför och reflekterar över undervisningen innehållande teknik och digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isabelle Svanegård; Matilda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; Digital tools; Preeschool; Preschool teachers; Technical education; Digital kompetens; Digitala verktyg; Förskola; Förskollärare; Teknikundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out how the preschool teachers plan, implements and reflect their education containing technology and digital tools. In order to find out qualitative interviews has been conducted with three preschool teachers, the same preschool teachers has also participated during observation where they have conducted an activity containing digital tools. LÄS MER

 5. 5. Implementering av digitala verktyg i förskolan : En studie av rektorers förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kim Nordlund; Rasmus Olsson; [2021]
  Nyckelord :Adekvat digital kompetens; digitala verktyg; förskola; rektorer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur rektorer tolkar den senaste läroplanens tillägg gällande att barnen ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Studien vill också synliggöra rektorers implementeringsarbete av de digitala verktygen och hur de följer upp samt utvärderar undervisningen. LÄS MER