Sökning: "disappointment"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet disappointment.

 1. 1. Svenska ungdomars uppfattning av sexualkunskapen de får i skolan : En kvalitativ studie med fokus på upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Sarah Forster; [2019]
  Nyckelord :sexual education; adolescents; perception; Sweden; qualitative method; sexualkunskap; ungdomar; uppfattning; Sverige; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Sexualkunskapen i skolan är viktig för att guida ungdomar framåt i livet, där vissa skolor lyckas bättre med denna uppgift än andra. Forskning kring resultat av sexualundervisningen finns, men studier som undersöker ungdomarnas uppfattning är mer sällsynt. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot en avvecklad jämställdhetspolitik i EU? : En fallstudie av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2006-2019 med historisk institutionalism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovisa Olsson; [2019]
  Nyckelord :EU; equality; strategy; new institutionalism; historical institutionalism; case study; process tracing; EU; jämställdhet; strategi; nyinstitutionalism; historisk institutionalism; fallstudie; process tracing;

  Sammanfattning : This study is a case study that observes the development of equality strategies in the European Union. After the former strategy for equality ended in 2015 there has been expectations that the European Commission would present a new strategy for equality. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av akut kejsarsnitt

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Folkesson; Emma Lövdahl; [2018-01-19]
  Nyckelord :Akut kejsarsnitt; stöd; barnmorska; information; blogg;

  Sammanfattning : Background: By 2015, 7.5% of all births in Sweden ended with emergency caesarean sections. Research shows that women who have undergone an emergency caesarean section often have a negative experience of childbirth. To avoid this, it is important with information and continuous support from midwife. LÄS MER

 4. 4. Shopping Experience in Central and Eastern Europe: Second - class Europeans in a Union of Equals?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ieva Sriebaliute; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the past few years the EU has seen a surge in reports showing that analogical products of dual quality are being sold in different parts of the Union. An East – West divide has been noticed in the way that products of identical branding and packaging are of poorer quality in the Central and Eastern European shops, but not in the Western ones. LÄS MER

 5. 5. Skulpturen Conversazioni : Essentiell form - Sofistikerade budskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Eva Cicoletti Malmberg; [2018]
  Nyckelord :monument; statue; virgin of mercy; oliviero rainaldi; pope; contemporary;

  Sammanfattning : This study consists of an analysis of the artwork Conversazioni, by the artist Oliviero Rainaldi. It is a monumental bronze sculpture  situated in Rome, Italy, portraying the pope John Paul II. The initiative for the monument honouring the late pope was taken for the official celebrations of his beatification in 2011. LÄS MER