Sökning: "djurs beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden djurs beteende.

 1. 1. Social behaviour and sociability traits of dairy calves raised in a cow-calf contact system : cow-calf together project

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Mwebaza Nabukalu; [2021]
  Nyckelord :cow-calf contact system; socialization; animal welfare; sociality; sociability; dairy calves; affiliative and antagonistic behaviours;

  Sammanfattning : Calves are usually separated from their dams a few hours after birth, placed in individual house pens, cages or hutches and fed on milk replacer. This system has many welfare and ethical implications on the dam and calf, especially as regards to their bonding and natural behaviours. LÄS MER

 2. 2. Djur, natur och miljöstraffrättens antropocentriska struktur - En moralfilosofisk utvärdering av miljöstraffrätten och dess framtid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Renell; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; miljöstraffrätt; miljörätt; rättsfilosofi; moralfilosofi; miljöetik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The environmental and climate crisis deteriorates every year. Human activities keep increasing the average temperature of our planet and as a consequence, global environmental systems have been put out of balance. LÄS MER

 3. 3. Hur kan mjölkkors välfärd påverkas av olika inhysningssystem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Linnea Emmoth; [2020]
  Nyckelord :bete; beteende; fysiologi; hälsa; lösdrift; mjölkko; uppbundet; inhysningssystem; välfärd;

  Sammanfattning : Djurvälfärd är ett aktuellt ämne som bland annat påverkas av djurets inhysningssystem. Syftet med detta kandidatarbete var att studera hur olika inhysningssystem påverkar mjölkkornas välfärd. Mjölkkor hålls i olika typer av inhysningssystem, inomhus i lösdrift, uppbundet inomhus, eller utomhus. LÄS MER

 4. 4. Heteronormativa blommor och könsrollsbundna bin, är naturen verkligen så normativ? : en analys av hur läroböcker i biologi och naturkunskap rekonstruerar normer om kön och sexualitet vid beskriviningar av djurs beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Biologididaktik; normkritisk undervisning; queerteori; evolutionsbiologi; beteendeekologi; heteronorm; diskurs;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur normer om kön och sexualitet (re)konstrueras i biologiundervisningen, och fokuserar på innehåll om hur djurs beteende beskrivs. Tidigare forskning pekar på att undervisningen och läroböcker inom biologi och naturkunskap är mycket heteronormativ och förklarar kvinnor och män i dikotomiska termer. LÄS MER

 5. 5. Habitat selection in moose and roe deer : a third order comparison

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Irene Hjort; [2019]
  Nyckelord :gps; camera trapping; habitat selection; order of selection; Alces alces; Capreolus capreolus; brownian bridge kernel method;

  Sammanfattning : Ungulates are important animals in Swedish culture and economy, yet they are considered to cause considerable damage on forests to the disadvantage for the forest industry. At the same time, the forest industry is one of the reasons for the increased carrying capacity of moose and roe deer. LÄS MER