Sökning: "dränerad torvmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden dränerad torvmark.

 1. 1. Klimatpåverkan av att pyrolysera dränerad torv : en konsekvens-LCA för användandet av biokol i betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Jesper Westerin; [2018]
  Nyckelord :pyrolys; dränerad torvmark; livscykelanalys; stycketorv; global uppvärmning; fjärrvärme;

  Sammanfattning : In Sweden there is approximately 6.4 million hectares of peatlands, which is about 15 % of the total land area. A significant proportion of peatlands, 2,4 million hectares, is affected by human drainage to promote agriculture and forest production. LÄS MER

 2. 2. Sättningar i torvmaterialet : En fallstudie om användning av förstärkningsmetoden "förbelastning i form av överlast" på jordmaterial av torv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Rebaz Ali; Ahmed Alshami; [2018]
  Nyckelord :Peat; Permeability; Preloading in the form of overload; settlements; total station; vertical drainage; water quota.; förbelastning i form av överlast; permeabilitet; sättningar; torv; totalstation; vertikaldränering; vattenkvott;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this degree project is to control the set-up for a longer period by means of the workplace at the use of the total station for then comparing calculated outcomes with real outcomes. Method: A combination of both quantitative and qualitative studies have been used in this degree project, consisting of literature studies and a case study including interviews, document analyzes, site visits and measurements. LÄS MER

 3. 3. Temperaturens och den fotosyntetiskt aktiva strålningens effekt på avgång och inlagring av kol på en dikad torvjord

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kristian Österlund; [2013]
  Nyckelord :torv; markrespiration; NEE; fotosyntes;

  Sammanfattning : The decomposition of organic carbon in drained peat soils is a major source of carbon di-oxide in Sweden. A big part of these drained peat soils are used in agriculture and it is a big challenge to slow down their decomposition. LÄS MER