Sökning: "eldistribution"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet eldistribution.

 1. 1. Möjligheten att sänka effekttoppar på Sälenfjällen : Elbilens lämplighet som lastutjämnare

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Ingeborgs Jon Erik Larsson; [2019]
  Nyckelord :Effekttoppar; Sälenfjällen; Elbilar;

  Sammanfattning : En stor del av energin som används i landet transporteras i kraftnäten innan det förbrukas som elenergi. För att Sverige ska kunna uppnå ett hållbart energisystem i helhet så är därför elanvändningen mycket viktig och den kan delas upp i tre steg: elproduktion, distribution och slutanvändning. LÄS MER

 2. 2. Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Wictor Svensson; Farzad Haydari; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; eldistribution;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. LÄS MER

 3. 3. Design and Implementation of a Supervisory Controller for PV and Storage

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Björn Persson; [2018]
  Nyckelord :Battery energy storage; Demand charge reduction; Time of use bill management; Peak reduction; Photovoltaics; PV self-consumption; Supervisory controller;

  Sammanfattning : Battery energy storage systems are a key factor for enabling a continuous increase of the fraction of photovoltaics in the Swedish electricity grid. One big challenge is to utilise all potential services of such a storage system. LÄS MER

 4. 4. Utredning och åtgärder angående övertoner vid pappersindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Henrik Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :Power Electronics; Power Quality; CAD; Filter; THD; Elkraft; Elkvalité; Övertoner; CAD; Filter; THD;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar ämnet elkvalité vid en industri i Sverige. Arbetet utfördes vid Vattenfall Eldistribution och elkvalitégruppen. Elkvalité är ett begrepp som innefattar flera egenskaper hos spänningen i vårt elnät. LÄS MER

 5. 5. Demand flexibility potential from heat pumps in multi-family residential buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Sabina Oehme; [2018]
  Nyckelord :Demand flexibility; demand response; demand side management; electricity grid; heat pump; multi-family residential building; energy system; electricity distribution; thermal inertia; förbrukningsflexibilitet; värmepump; flerbostadshus; energisystem. eldistribution;

  Sammanfattning : The Swedish energy power system is in the middle of a paradigm shift where the increased share of intermittent energy sources place higher demand on the ability to regulate and balance the generation and consumption of electricity. Demand flexibility, which means that consumers can adjust their energy consumption, is a promising solution to manage the imbalance in the power system. LÄS MER